Projekty
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zabytkowych kościołów w Bobowej (tj. kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych) o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich pozwoli zahamować procesy degradacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Renowacja tych zabytków sztuki sakralnej będzie zabiegiem, który zachowa ich wyjątkowy charakter dla następnych pokoleń oraz przyczyni się do poszanowanie elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości.

Całkowity wartość projektu stanowi: 2 836 718,60 zł.
Kwota dofinansowania: 2 052 565,38 zł w tym środki pochodzące z EFRR: 1 915 727,68 zł
i BP: 136 837,70 zł.

Wrzesień 2, 2018

Pracujemy, by nasze kościoły stawały się coraz piękniejsze

W kościele św. Zofii systematycznie czyszczony jest kamień po kamieniu na ścianie północno-zachodniej. Uzupełniane są brakujące części kamienia. W kościele parafialnym pracujemy bardzo intensywnie wewnątrz […]
Sierpień 18, 2018

Kolejny tydzień pracy przy remontach naszych kościołów.

W kościele św. Zofii kontynuujemy konserwację ścian polegającą na czyszczeniu, uzupełnianiu kamienia i nakładaniu nowych fug. W kościele parafialnym prace są zakrojone na szerszą skalę: – […]
Sierpień 11, 2018

Idziemy naprzód w pracy przy naszych kościołach

W kościele św. Zofii w dalszym ciągu pracujemy przy konserwacji ścian i portali. Prace potrwają do końca września. Planowane jest jeszcze konserwacja gontu na dachu i wymiana […]
Sierpień 4, 2018

Nie zwalniamy tempa w remontach

Nie zwalniamy tempa przy remontach naszych kościołów. Przy kościele św. Zofii: – wykonujemy czasochłonną konserwację zewnętrznych ścian – każdy kamień jest czyszczony […]
Lipiec 29, 2018

Kolejny tydzień prac remontowych

Mija kolejny tydzień pracy przy remontach naszych kościołów. W kościele św. Zofii prace prowadzone są przy elewacji ścian północnej i wschodniej: – mury […]