Obecni Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. dr Marian Chełmecki. Ur. 18.07.1972 r. w Łososinie Dolnej. Szkołę podstawową ukończył w Żmiącej. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 3 lata jako wikariusz w parafii Nowy Sącz – św. Helena, następnie 3 lata w parafii MBNP w Mielcu. W 2004 r. został skierowany na doktoranckie studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła. Po trzech latach w dniu 19 czerwca 2007 r. obronił doktorat w zakresie teologii pastoralnej, na podstawie rozprawy „Współpraca świeckich z prezbiterami w liturgicznej posłudze uświęcania w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Zaraz po studiach pracował jako wikariusz 7 lat w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Następnie pracował 2 lata w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W sierpniu 2016 roku biskup Andrzej Jeż mianował go proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. Liturgiczne wprowadzenie na urząd proboszcza miało miejsce 13.08.2016 r. Katechizuje w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej.

Wikariusz:

Ks. mgr Dawid Kłębczyk. Pochodzi z parafii Kamionka Wielka k. Nowego Sącza. Do Seminarium Duchownego w Tarnowie wstąpił w 2014 r. Sakrament Święceń w stopniu prezbiteratu otrzymał przez posługę bpa Andrzeja Jeża 30 V 2020 r. Został skierowany na pierwszą parafię św. Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu. W naszej parafii posługuje od 1 IX 2023 r.

Wikariusz:

Ks. mgr Paweł Łebski. Urodzony 24. 10. 1985 r w Gorlicach.  Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w 2004 r wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Prace magisterską obronił z teologi moralnej pod kierunkiem (+)ks. prof. dra hab. Alojzego Drożdża nt. „KONCEPCJA SUMIENIA PRAWDZIWEGO W ENCYKLICE BENEDYKTA XVI CARITAS IN VERITATE”. Sakrament święceń w stopniu diakonatu otrzymał 23 maja 2009 r. a w stopniu prezbiteratu 29 maja 2010 r. Miejscem obu święceń była Bazylika Katedralna w Tarnowie a konsekratorem bp Wiktor Skworc. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej – 2013; Znalezienia Krzyża świętego w Ochotnicy Dolnej – 2020; Znalezienia Krzyża świętego w Nowym Rybiu – 2023. Posługę wikariusza w naszej parafii objął 1. 02. 2023 r.