Obecni Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. dr Marian Chełmecki. Ur. 18.07.1972 r. w Łososinie Dolnej. Szkołę podstawową ukończył w Żmiącej. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 3 lata jako wikariusz w parafii Nowy Sącz – św. Helena, następnie 3 lata w parafii MBNP w Mielcu. W 2004 r. został skierowany na doktoranckie studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła. Po trzech latach w dniu 19 czerwca 2007 r. obronił doktorat w zakresie teologii pastoralnej, na podstawie rozprawy „Współpraca świeckich z prezbiterami w liturgicznej posłudze uświęcania w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Zaraz po studiach pracował jako wikariusz 7 lat w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Następnie pracował 2 lata w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W sierpniu 2016 roku biskup Andrzej Jeż mianował go proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. Liturgiczne wprowadzenie na urząd proboszcza miało miejsce 13.08.2016 r. Katechizuje w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej.

Wikariusz:

Ks. mgr Jarosław Kokoszka. Urodzony 19.05.1989 r. w Brzesku. Pochodzi z parafii Stary Wiśnicz. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Starym Wiśniczu. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Pracę magisterską pisał nt. „ Paradygmat heroicznej miłości macierzyńskiej na przykładzie św. Joanny Beretty Molla” na seminarium naukowym z teologii moralnej u ks. dra Infułata Adama Kokoszki. W 2013 r. w Kościele św. Jana Nepomucena w Bochni przyjął święcenia diakonatu przez posługę Biskupa Wiesława Lechowicza. 31 maja 2014 r. w Tarnowskiej Katedrze otrzymał święcenia kapłańskie przez nałożenie rąk Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża. Pracował trzy lata (2014 – 2017) w Parafii św. Wojciecha BM w Bolesławiu ( dekanat: Szczucin). W czerwcu 2017 r. został skierowany do Parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. Katechizuje w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza i parafialnego zespołu „Skrzydła Wiary”.

Wikariusz:

Ks. mgr Marek Czerwiński Ur. 26.01.1983 r. w Limanowej. Szkołę podstawową ukończył w Zabrzeży. Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Nowym Sączu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Pracę magisterską nt. „Aksjologia w polskim rapie. Studium na podstawie wybranych utworów z lat 1998-2003” .  W 2010 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował 3 lata jako wikariusz w parafii p.w. Ducha Świętego w Rzuchowej, następnie 7 lat w parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie. W czerwcu 2020 r. został skierowany do Parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. Katechizuje Szkole Podstawowej w Brzanie i w Bobowej. Jest opiekunem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i przygotowuje młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania.