Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

APDC to wspólnota, która podejmuje codzienną modlitwę w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Jej członkowie starają się żyć w łasce uświęcającej, a pomagać mogą duszom poprzez pełnie uczestnictwo w Eucharystii, dobre uczynki, modlitwę, jałmużnę czy zyskiwane odpusty. Do Apostolstwa może należeć każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Wszyscy członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które czuwa nad Apostolstwem. W naszej Parafii za grupę tę odpowiedzialna jest pani Krystyna Bogusz.