Poprzedni Duszpasterze

Ks. Józef Kłossowski

…     – 1763

Ks. Michał Romer 1763 – 1786 prepozyt
Ks. Gołkowski Józef.

Ks. Wojciech Lisiecki

        – 1766 wikariusz. Przed 1766 był wiakrym w kolegiacie bobowskiej. w 1779 wikarym w Dobrkowie. Odbywał karę w klasztorze bernardynów w Tarnowie. W czerwcu 1785 objął wikariat w Piotrkowicach; w 1786 był wikarym w Krużlowej. W 1789 rezydował w Grybowie. W latach 1792- 1794 był wikarym w Bobowej, później ślad o nim zaginął

1766 – 1778 wikariusz

Ks. Sebastian Sroczyński 1766 – 1778 wikariusz
Ks. Józef Gałkowski (Gołkowski) 1766 – 1779 wikariusz. Przed 1766 był wikarym w kolegiacie bobowskiej. W 1779 wikarym w Dobrkowie. W czerwcu 1785 objął wikariat w Piotrkowicach; w 1786 był wikarym w Krużlowej. W 1789 rezydował w Grybowie. W latach 1792-1794 był wikarym w Bobowej, później ślad po nim zaginął. 
 Ks. Marcin Francek 1778 – 1782 wikariusz

 

Ks. Stanisław Michalski 1778 – 1782 wikariusz
Ks. Ludwik Różycki 1783 – 1784 wikariusz Urodzony 1759 r.Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1783 r. Po święceniach pracował jako wikary w Bobowej; w 1784 r. objął probostwo w Wilczyskach. Był dziekanem dekanatu bobowskiego. Zmarł 5.VI.1801 r.
Ks. Wojciech Sochacki 1783 – 1784 wikariusz. Syn Jana. Urodził się w 1745 r. Studiował w Krakowie i tu 11 III 1769 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1783 r. został wikariuszem w Bobowej, a stąd we wrześniu 1784 roku został przeniesiony na probostwo w Zborowicach.
Ks. Sebastian Stefanowski 1783 – 1789 wikariusz. Urodził się w 1724 r. W latach 1783-1789 pracował jako wikary w Bobowej, później w Szalowej. Zmarł 3 VII 1794.
Ks. Wojciech Tochacki 1785           wikariusz
Ks. Wawrzyniec Murzyński 1786 – 1789 wikariusz
Ks. Jakub Wygonkowski (Wygonowski)

 

 

 

 

Ks. Walenty Janikowski

1789 – 1791 wikariusz. Urodził się w 1756. Święcenia kapłańskie przyjął ok.1780. Od 1783 pracował jako wikary w Gręboszowie, od kwietnia 1787 w Brzostku; od 1789 w Bobowej;3 VII 1791 został kapelanem lokalnym w Siedliskach Bobowskich, jako pierwszy po ustanowieniu tej kapelani. Zmarł 16 VII

1798 1787– 1789 wikariusz. Był dominikaninem, ale sekularyzował się. Z Bobowej został przeniesiony do Krużlowej, gdzie został proboszczem. 29.IV.1796 zrezygnował z probostwa i objął wikariat w Nowym Sączu. Był również wikarym w Ciężkowicach. Po 1801 r. ślad po nim zaginął.

Ks. Józef Gołkowski
 Ks. Antoni Gadomski
Ks. Wawrzyniec Kraszkiewicz
1792 – 1794 wikariusz w Bobowej po raz kolejny
1792 – 1797 administrator. Urodził się w 1730. Był kanonikiem kolegiaty bobowskiej. Po kasacie kolegiaty był administratorem w Bobowej(1797), gdzie stale rezydował. Zmarł 19.III.1804 w Bobowej.
1789 – 1797 proboszcz. Za jego proboszczowania ostatecznie zniesiono kolegiatę bobowską(1792) i znacznie umniejszono terytorium parafii, gdyż utworzono ponownie parafię w Siedliskach Bobowskich. Ks. Kraszkiewicz do końca życia używał tytułu prepozyta kolegiaty bobowskiej. Zmarł w maju 1797 r. Pochowany w Bobowej.
Ks. Jakub Wygonowski
Ks.Dominik Piotr Chodyniecki                             
1789 – 1791 wikariusz. Urodził się w 1756 r. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1780 r. Od 1783 pracował jako wikary w Gręboszowie, od kwietnia 1787 w Brzostku, a od 1789 w Bobowej. 3.VII 1791 został kapelanem lokalnym w Siedliskach Bobowskich, jako pierwszy po ustanowieniu tej kapelani. Zmarł 16.VII.1798.
          – 1826 proboszcz. Urodził się w 1791 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1816 r. Od 28.III. 1821 był wikarym w Kopczyńcach (archidiecezja lwowska). Starał się jednak o przyjęcie do diecezji tynieckiej. Otrzyamał probostwo w Bobowej. W 1826 r. przeniósł sie na probostwo w Pisarzowej. Skąd ok. 1826 r. administrował Kaninę. Zmarł 19.VIII. 1849 r. w Pisarzowej.
Ks. Ignacy Paszowski 1790 – 1792 wikariusz
Ks. Józef Gałkowski 1792 – 1794 wikariusz.
Ks. Szymon Cieśnicki 1794 – 1797 wikariusz
Ks. Kazimierz Korwin Kalinowski 1797 – 1803 prepozyt
Ks. Wojciech Balura 1797 – 1812 proboszcz. Urodził się w 1764 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1794 r. W 1797 r. prosił o niego proboszcz z Bobowej. W tym samym roku ks. Balura ubiegał się o możliwość pracy w Bobowej. Prośby zostały uwzględnione. W 1797 r. był wikariuszem w Bobowej. Stąd w 1798 r. prosił o przyjęcie do diecezji tarnowskiej, co też się stało. Od września 1798 r. był kapelanem lokalnym w Siedliskach Bobowskich. W grudniu 1811 r. ks.J. Kosierkiewicz, proboszcz bobowski, zrezygnował z probostwa. Podał się na nie ks. Balura. Probostwo to otrzymał w marcu 1812r. Odrestaurował kościół św. Zofii. Zmarł 9 stycznia 1826 r. Prawdopodobnie pochowany w Bobowej.
Ks. Tomasz Cyprian Chrząszczyński 1798 – 1799 wikariusz. Urodził się w 1772. Święcenia kapłańskie przyjął w 1798 jako franciszkanin. Po święceniach pracował w Bobowej. W 1799 prosił o przyjęcie do diecezji tarnowskiej. Przyjęcie uzyskał i został administratorem w Zbyszycach. W 1800 prosil o probostwo, ale otrzymał probowstwo w Wojakowej. Podpisywał się jak „kapelan w Burdak”, czyli przy kaplicy dworskiej. W 1804 był proboszczem w Porębie Spytkowskieji Okocimiu, później wicedziekanem dekanatu brzeskiego. 10 X 1824 objął porobostwo w Nowym Wiśniczu, gdzie zmarł 28 III 1848.
Ks. Jan Obrębski 1799 – 1800 wikariusz
Ks. Kalinowski Kazimierz(Korwin)                               

Ks.Józef Waxmundzki
1800 – IX. 1803 prepozyt w Bobowej
1800          wikariusz. Urodził się w Waksmundzie. Święcenia przyjął w 1789.W 1796 był wikartym w Nowym Targu. Równocześnie pełnił działalność duszpasterską w Szaflarach. W 1800 był wikarym w Bobowej, w 1801 administrator w Mogilnie, a od 1808 proboszczw Mogilnie. W 1814 administrator w Grybowie, a od 1815 proboszcz w Grybowie. w latach 1819-1820 administrator w Ptaszkowej. W 1820 pełnił urząd dziekana dekanatu bobowskiego i inspektora szkolnego. Był też inspektorem prosynodalnym. Zmarł 20 IV 1830 w Grybowie
Ks.Marcin  Waxmundzki                                                                            

 

 

Ks. Rafał Bąkowski

1801    wikariusz. W 1801 r. pracował jako wikary w Wilczyskach i w Bobowej. Wiadomo, że w 1801 r. prosił o wikariat w katedrze tarnowskiej. Pozostał jednak w Bobowej\

1801 – 1802 wikariusz

Ks. Bernard Smeszewski 1802 – 1803 wikariusz
Tuchowski Piotr

 

 

 

 

 

Ks. Józef Kosierkiewicz

1803  proboszcz. W 1803 r. był proboszczem w Bobowej, w 1807 kapelanem lokalnym w Nagoszynie, w 1809 proboszczem w Ociece. Po powstaniu diecezji tynieckiej w 1821 i po przejściu Ocieki pod jurysdykcję ordynariusza tej diecezji, bpa G.T. Zieglera, w 1823 przeniósł się do diecezji przemyskiej i objął probostwo w Przybyszówce. k. Rzeszowa. Zmarł 5 II 1830 r.

1803 – 1811 prepozyt

Ks. Wincenty Lewicki
1803 – 1805 wikariusz
Ks. Rafał Bąkowski 1805           wikariusz
Ks. Józef Synowczyński 1811 – 1812 administrator. Urodził się w 1758 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1783 r. Na terenie diecezji pojawił się ok. 1811 roku jako administrator Bobowej. Od 1812 był proboszczem w Wielogłowach Zmarł 5 VIII 1817. Przy zapisie zgonu odnotowano kilka jego urzędów: był wicedziekanem katedry krakowskiej, notariuszem kapituły krakowskiej, prepozytem na Smoleńsku
Ks. Wojciech Balura, 1812 – 1826 proboszcz. Urodził się 1764. Święcenia kapłańskie 1794. W 1797 prosił o niego proboszcz  z Bobowej. W tym samym roku ubiegał się o możliwość pracy w Bobowej.Prośby zostały uwzględnione. Od września 1798 był kapelanem lokalnym w Siedliskach Bobowskich. W grudniu 1811 ks. J. Kosierkiewicz , proboszcz bobowski, zrezygnował  z probostwa. Podał się na nie ks. Balura. Probostwo to otrzymał w marcu 1812 r. Odrestaurował kościół św. Zofii. Zmarł 9 I 1826 r. Prawdopodobnie pochowany w Bobowej.
Ks. Krzyszof Bawalski 1820 – VIII 1820 wikariusz. Urodził się w 1755 r. Święcenia przyjął w 1780. W 1807 był wikarym w Lipnicy Murowanej. Od 6.XI.1811 był administratorem w Wielogłowach, a od 2.IV.1812 wikarym w Ujanowicach. W 1816 był administratorem w Trzcianie, a od 1817 w Tarnawie. Również w 1817 r. był wikarym w Podolu, a od 14.IV 1818 do 30.VI.1818 administratorem w Tropiu. W 1820 był wikarym w Bobowej; od sierpnia 1820 r. administratorem w Mystkowie; od sierpnia 1821 r. rezydował w Podolu, gdzie zmarł w 1825 r.

 

ks. Dominik Piotr Chodyniecki proboszcz- 1826. Urodził się  w 1791. Święcenia kapłańskie przyjął w 1816. Od 28 III 1821 był wikarym w Kopczyńcach (archidiecezja lwowska). Starał się jednak o przyjęcie do diecezji tynieckiej. Otrzymał probostwo w Bobowej. W 1926 r. przeniósł się na probostwo w Pisarzowej, skąd ok. 1826 administrował Kaniną. Zmarł 19 VIII 1846 w Pisarzowej

 

Ks. Michał Szewczyk

 

1826 – 1827 wikariusz, administrator

Ks. Wincenty Jarzyński 1827 – 1846 proboszcz. Urodził się w Leżajsku w 1788 r. Święcenia kapłańskie przyjął jako bożogrobiec nmiechowski. Był wikarym w Dąbrowie Tarnowskiej, Radgoszczy. W r. 1827 objął probostwo w Bobowej, z którego został usunięty w 1846 „za przestępstwa polityczne” i skazany na rekolekcje u Reformatów w Zaklicznie. Był wikariuszem w Pleśnej. 24 XII 1849 przeszdł na emeryturę. Przebywał w Zbylitowskiej Górze i w Maniowach, a od 1853 pracował jako wikary eksponowany w SromowcachNiżnych.Zmarł11.II.1860. Spoczywa na cmentarzu w Sromowcach Niżnych. 
Ks. Scholtz Jan

 

 

Ks. Seweryn Kałuski

1838 -1839 wikariusz. Urodził się 19 IV 1814 r. w Tothsalwie (Węgry). Filozofię studiował w Peszcie, teologię we Lwowie i Tarnowie. Swięcenia przyjął w Tarnowie 2 VII 1838 z rąk bpa F. Zachariasiewicza.

1838 – 1839 wikariusz – administrator

Ks. Wincenty Worek                                        

 

 

 

 

Ks. Jan Plewiński

1840 – 1842 wikariusz. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Syn Antoniego i Małgorzaty Karaś. Urodził się 14 IV 1816 w Bochni. Święcenia przyjął w Tarnowie w 1840 r. Od 1840 pracował jako wikary w Bobowej; od 1842 w Nowym Sączu. Zmarł 12 V 1882. Pochowany w Bochni

1840           wikariusz

Ks. Franciszek Kostyali 1842 – 1843 wikariusz
Ks. Wojciech Rohrer 1843 – 1844 wikariusz
Ks. Jan Wańczyk 1845 – 1846 wikariusz. Syn rolnika. Urodził się 22 X. 1806 w Jaszczurowej k. Nowego Sącza. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej. Filozofię studiował we Lwowie, teologię we Lwowie i Tarnowie i tutaj 17.VIII 1837 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa  F. Zachariasiewicza. Od 1837 r. pracował jako wikary w Oświęcimiu, w 1841 w Dąbrowie Tarnowskiej, w 1842 w Sieprawiu, w 1843 w Milówce, od 1844 w Bobowej, od 22 X 1846 w Bruśniku. 21 VIII 1847 został administratorem w Podegrodziu, w 1849 wikary eksponowany przy kościele NMP w Tuchowie; 12 XI 1858 wikary w Żegocinie; 25 VIII 1860 administrator w Graboszycach, później wikary w Łętowni; w 1862 przebywał na urlopoie zdrowotnym w Bochni. W 1863 wikary eksponowany w Żabnie; 26 XII 1866 administrator w Kasinie Wielkiej; 17 VII 1867 administrator w sprawach duszpasterskich w Słopnicach. Zmarł nagle 1 VI 1879. Pochowany w Słopnicach.
Ks. Andrzej Fitt 15.IV.1846 – 1848 administrator. Syn Józefa rolnika i Ewy Marusarz. Urodził się 4 XI 1806 w Starym Bystrem. Filozofię studiował w Eger, teologię we Lwowie i Tarnowie. Tu 1 IX 1833 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa F. Pisztka. Jako wikariusz pracował w kamienicy, w 1840 w Łączkach Kucharskich, w 1844 w Czarnej Sędziszowskiej, od 3 III 1845 w Żywcu. Od 15 IV 1846 był administratorem w Bobowej, w 1848 w Chochołowie. W 1850 został proboszczem w Białce-Ostrowsku, gdzie zmarł 22 V 1865.
Ks. Leon Kozłowski
1848 – 1891 proboszcz. Objął probostwo w Bobowej 3 III 1848. Dbał o kościół, remontował, kiedy ten wraz z plebanią spłonął w pożarze miasta w październiku 1889 .Mimo podeszłego wieku podjął się odbudowy świątyni. Był dobrym administratorem i gorliwym duszpasterzem. Zaczął pisać Kronikę parafialną. Na pierwszym miejscu stawiał sprawy religijne swoich parafian i bardzo przeżywał ich niedociągnięcia i swoje błędy duszpasterskie. Od 30 XI 1871 był wicedziekanem a od 20 XII 1882 dziekanem dekanatu bobowskiego. Zmarł 4 X 1891 r. w Bobowej
Ks. Józef Mikesch 1851 – 1852 rezydent. Zmarł 26 IX 1852.
O. Franciszek Monasterski 1862 – 1870 rezydent franciszkanin
Ks. Ludwik Krzemiński
1871 – 1876 wikariusz
Ks. Jan Adamowski 1877           wikariusz
Ks. Wojciech Rutkowski 1877 – 1878 wikariusz. Syn Piotra, szewca i Honoraty z d. Wordyń. Urodził się 19. IV. 1852 r. w Kołaczycach. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej parafii. Gimnazjum (z maturą) w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 25 lipca 1877 przyjął święcenia kapłańskie zrąk bpa J.A. Pukalskiego. Od 6 sierpnia 1877 pracował jako wikary w Bobowej, następnie przeniesiony do Ryglic (7. IX. 1878). Zmarł 3 VII 1912 w szpitalu Bonifratrów w Krakowie. Pochowany na cmentarzu w Rzezawie.
Ks. Artur Stefan Jarmulski
Ks. Kocańda Hilary
1879  Syn Ludwika, urzędnika i Alojzy z d. Kramer.Ur.17.VIII.1855w”Leutoschoviae” (Węgry). swięcenia przyjął w Tarnowie 27.VII.1879 i krótko był wikarym w Bobowej. Tego samego roku został przeniesiony na wikariat do Oświęcimia; od 11.X.1880 pracował w Myślenicach najpierw jako wikary, a od 1881 jako administrator, później znów wikary; 14.VIII.1882 objął wikariat w Dąbrowie Tarnowskiej; 28.X.1885 w Wielopolu Skrzyńskim; od 3.III.1886 był administratorem w Wilczyskach; 19.VI.1886 został tu proboszczem. Był też dziekanem dekanatu bobowskiego; 1.V.1910 r. zrezygnował z probostwa. Rezydował w Krakowie. Zmarł 5.X.1917 r. Spoczywa na cmentarzu w Wilczyskach.
16.VIII 1882 – IX 1882 wikariusz
Ks. Franciszek Ignacy
Ks. Jan Zając
1866 – 1881 wikariusz
Ks. Karol Józef Frączek 8.VIII.1881 – XI 1881    wikariusz. Syn Felicjana, urzędnika i Katarzyny Kopalskiej. Urodził się 2 IX 1855 w Nowym Sączu. Tam też ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. Teologię studiował w Tarnowie i tu 29 VI 1880 przyjął święcenia kapłańskie  w rąk bpa J.A. Pukalskiego. Pełnił posługę wikarego w Radłowie w 1880, od roku 1881 w Zakliczynie, a od 8 VIII 1881 w Bobowej; od 8 XI 1881 w Siedliskach Bogusz, tu od 24 II 1882 był administratorem. W 1882  objął wikariat w Małej, a 16 VIII 1882 w Chocholowie, od 30 VII 1885 w Jordanowie. Później przeszedł do diecezji krakowskiej i 1887 był wikarym w Szaflarach, od września 1889 w Gdowie, od marca 1891 w Łapanowie, od sierpnia 1892 w Dobczycach. W 1900 nie miłażadnego stanowiska. Leczył się w szpitalu Bonifratów w Bogucicach. Rezydował we Lwowie. Zmarł po 1900 r.
Ks. Aleksander Sowa 1882           wikariusz
Ks. Antoni Mamak  6 XII 1882 – I 1884  wikariusz.
Ks. Michał Siewierski 1883 – 1885 wikariusz. Syn Jana , szewca i Rozalii z d. Kistka. Urodził się 14 XI 1856 w Rzochowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1880 z rąk bpa J.A. Pukalskiego Od 10 VII 1883 r. pracował jako wikary w Bobowej skąd został przeniesiony do Bieńkówki 20 XI 1885 r. Zmarl przed 1900 r.
Ks.  Michał Cieślik
Ks. Franciszek Kostórkiewicz
31 VIII 1885 – II 1888 wikariusz. Syn Sebastiana, górnika i Antoniny Śliwińskiej. Urodził się w 1857 w WieliczceSzkołe podstawową ukończył w swojej miejscowo.ści, gimnazjum w Krakowie. Teologię studiował w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J.A.Pukalskiego. Od 22 VIII 1882 pracował jako wikary w Jordanowie, następnie w czrnym Potoku. Z kolei w Nowym Rybiu, jako wikary ad personam, od 31 VIII 1885  wikary w Bobowej, od 16 II 1888 wikary ad personam
w Krużlowej. 19 XII 1888 został administratorem w Jastrząbce Starej, w 1889 wikarym w Zasowie, 11 IX 1889 w Łososinie Górnej, od 1890 w Łapczycy, później w Barcicach, Rożnowie, Odporyszowie, Niedźwiedziu. 1 XI 1898 w Siedliskach Bogusz, gdzie został pozbawiony jurysdykcji, zwolniony na czas choroby ze stanowiska. 1 1906-1907 był rezydentem w Mszanie Dolnej, W 1909 w Wieliczce nastepnie w Nowym Targu. Zmarł 17 V 1911 w Krakowie.
20. XI 1885 –  III. 1886 wikariusz
Ks. Wojciech Scisło (Ścisło) 1886 – 1887   wikariusz. Syn Tomasza, rolnika i Antoniny z d. Gut. Urodził się w Długoszycach 6 IV 1956 r. (par. Stary Wiśnicz). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej parafii, gimnazjum w Krakowie. Teologię  studiował w Tarnowie i tu w 1883 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J.A. Pukalskiego.Od 3 VIII 1886 pracował w Bobowej jako wikary do 10 XI 1887 r. Później został przeniesiony do Łącka. Zmarł 25. VI 1944 r. Pochowany w Starym Wiśniczu.
Ks. Józef Łazarski 1887 – 1889 wikariusz
Ks. Wojciech Migas 1888 – 1889 wikariusz
Ks. Wojciech Janik 1889 – 1891 wikariusz, 1890 – 1891 administrator
Ks. Wojciech Woźniczka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Antoni Mamak

1900  wikariusz. Urodził się 28 II 1872 w Przenoczy (par. Skrzydlna). Syn Franciszka, rolnika i Agnieszki z d. Brab. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej parafii, gimnazjum w Bochni.Święcenia kapłańskie przyjął  29 VI 1897 z rąk bpa I. Łobosa. Od 1897 pracował jako wikary w Lubczy; od 1 VIII 1898 w Ujanowicach, a od 27 VII 1900 w Bobowej. 20 X 1900 objął tu administrację. Później od 1901 był wikarym w Mszanie, od 1904 w Kolbuszowej, od 1906 w Jadownikach Podgórnych, następnie 1907 w Mikluszowicach, od 1909 w Siedlcach. 17. X 1910 proboszcz w Iwkowej. Zmarł 3 III 1920 . Pochowany w Iwkowej

1890 – 1908 proboszcz. 14 I 1890 r. został proboszczem w Bobowej. Tu dużo czasu poświęcał pracy społecznej, zakładając różnego rodzaju stowarzyszenia, kółka rolnicze i inne. Udzielał się też na polu oświatowym. Pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Rady Szkolnej. Dzięki jego zaangażowaniu wybudowano w Bobowej nową szkołę. W czasie jego proboszczowania odbudowano po pożarze i poświęcono nkościół pw. Wszystkich Świętych. Napisano o nim:„prawdziwy gospodarz w Bobowej”. Jako duszpasterz był zwolennikiem stosowania rygorystycznych zasad. To prawdopodobnie i „gorące kazania”wywołało niechęć parafian do jego osoby i w 1908 r. na jego miejsce przyszedł ks. A. Polek.

Ks. Florian Gryl
Ks. Jan Stanisław Kosman
Ks. Bartłomiej Wolski
 Ks. Jan Gawlicki (Gargula)
30 VII 1892 – IX 1892 wikariusz. Syn Augustyna i Anny Królikiewicz. Urodził się 4 V 1864 w Wojniczu. Teologię studiował w Tarnowie i tu 15 VI 1890 przyjął świ.ecenia kapłańskie z rąk bpa I. Łobosa. 14 VI 1890 objął wikariat w Krościenku, 30 VII 1892 w Bobowej, 30 IX 1892 w Zdziarcu, nastepnie w Radomyślu Wielkim, Siedlacach, Łososinie Górnej i Uszwi. W roku 1899  został suspendowany. Rezydował w Gródku Jagiellońskim. Zmarł w Wołchuchach 1 II 1930. Odznaczony EC.
1896           wikariusz (3 miesiące)
1897 – wikariusz. Syn Błażeja, rolnika i Tekli z d. Bąk. Urodził się 10 VIII 1869 w Wierzchosławicach. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości rodzinnej, gimnazjum w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1897 z rąk bpa I Łobosa. Od 4 VIII 1897 pracował jako wikariusz w Bobowej; od 22 IX 1898 w Zasowie; od 6 IX 1901 w Dębnie; od 15 VI 1903 w Dębicy; od 31 VII 1907 w Kamienicy. W 1913 był administratorem w Tropiu; potem był administratorem w Trzcianie, później w Wojakowej, później w Pogórskiej Woli. 10 V 1918 objął probostwo w Jastrzębi. Zmarł 8 III 1945. Pochowany w Jastrzębi.
2 VII 1898 – X 1900      wikariusz. Syn Tomasza Garguli, rolnika i Agnieszki z d. Janicz (zmienił nazwisko). Urodził się 8.XI.1867 w Dąbrówce k. Nowego Sącza. Teologię studiował w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie 30.VI.1895 r. z rąk bpa I. Łobosa. Jako wikary pracował w Zdziarcu od 1.VIII 1895; od 1896 w Padwi; od 2.VII.1898 w Bobowej; od 6.X.1900 był administratorem w Strzelcach Wielkich; od 27.I.1902 objął wikariat w Witkowicach; od 30.VII.1903 został wikarym eksponowanym w Nowej Jastrząbce. W 1920 przeszedł na wikariat w Bobowej; od 6.II. 1921 przeniesiony do Góry Ropczyckiej, później od 1.I.1922 do Brzezin, a w sierpniu 1927 objął probostwo w Zalipiu. Od 1.VIII 1930 był proboszczem w Łomnicy, gdzie zmarł 22.XI.1930 r. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu.
Ks. Wojciech Guzik
Ks. Wojciech Balasa
27 II 1890 – V 1892  wikariusz. Syn Augustyna, kolejarza i Magdaleny z d. Wędacz. Urodził się 13.II.1859 w Tymbarku>Wyświęcony w Tarnowie 20.VII.1887. Od 21 VII 1887 był wikarym w Nockowej, od 10 I 1889 w Padwi, od 27 II 1890 w Bobowej, od 1 VI 1892 w Siedliskach Bogusz, od 7 X 1892 w Łączkach Kucharskich, od 5 II 1894 w Zasowie, w 1896 w Czrnej Sędziszowskiej, w 1897 w Chronowie, w 1900 w Lubzinie; od 17 III 1902 w Łekach Górnych. W 1903 został administratorem w Wojakowej, 1903 w Łososinie Górnej, w tym samym roku administratorem w Korzennej, a w 1904 objął tu probostwo. Tu w 1905 założył Kasę Reiffeisena. W 1921 przeniósł się na probostwo w Słupcu. Pod koniec życia przeszedł na emeryturę. Zmarł 1 XII 1926.
1902 – 1902  wikariusz
Ks. Marczak Michał                     
Ks. Andrzej Polek
1902            wikariusz
1908 – 1909 proboszcz. Urodził się 23 XI 1873 w Lipnicy Murowanej. Święcenia przyjął 29 VI 1898 w Tarnowie. Pracował w Grybowie, Wojniczu, Kolbuszowej, Pstrągowej. W 1908 przeniósł sie na probostwo w Bobowej. Przed 3 VIII 1909 opuścił probostwo i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd przesłał listownie rezygnację z probostwa w Bobowej.
Ks. Franciszek Jakub Chrzanowicz 1908 – 1909 wikariusz. Syn Tomasza, krawca i Agnieszki Zborowskiej. Urodził się 24 VI 1875 w Nowym Wiśniczu. Teologię studiował w Tarnowie i tu w 1900 przyjął święcenia: 8 VII, diakonatu 15 VII i prezbiteratu 22 VII z rąk Jana kard. Puzyny – vacante sede.Od 1 IX 1900 był wikarym w Słopnicach, następnie w Łączkach Kucharskich, potem w Siedliskach; w 1904 w Piwnicznej; 1906 Wielopolu Skrzyńskim, a od 1 VIII 1908 w Bobowej. 6 II 1909  w łęgu Tarnowskim, 6 IX 1909w Lisiej Górze, 1912 w Radomyślu Wielkim, 1914 w Czerminie, 1917 w Jadownikach Podgórnych, 1919 w Dębnie, w 1922 w Dobrej, w 1923 w Przecławiu. Pod koniec 1825 roku objął probostwo w Filipowicach. W duszpasterstwie kładł nacisk na miłość bliźniego. Sam był człowiekiem dobrego serca. Wybudował plebanię. Zmarł 12 IV 1932 w Filipowicach i spoczywa na tamtejszym cmentarzu. Odznaczony EC w 1929 r.
Ks. Całka Alojzy
Ks. Stanisław Jakub Warchałowski
1.IX.1909 administrator. Syn Stefana rolnika i Katarzyny Cichońskiej. Urodził się 21 VI 1874 w Łapczycy. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej parafii, gimnazjum prawdopodobnie w Bochni. Teologię studiował w Tarnowie i tu  7 VII 1901 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi. 1 IX 1901 objął wikariat w Słopnicach, 23 IX 1901 w Dobrej, 2 IV 1903 2 Cmolasie, 24 VIII 1906 w Brzozowej, 1 VIII 1907 w Lisiej Górze, 1 IX 1909 został administratorem w Bobowej, po czym 1 XII 1909 wikarym w Łączkach Kucharskich, 2 VIII 1911 wikarym eksponowanym w Bielczy, 2 VIII 1923 objął probostwo w Nowym Rybiu, w 1928 był też administratorem ex currendo w Szyku.Był wicedziekanem dekantu limanowskiego. Pod koniec okupacji zadenuncjowany jako słuchacz radia, został po rewizji pobity przez gestapowców. Zmarł 6 VI 1944 w Nowym Rybiu. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu.
1909 – 1947 proboszcz – Syn Józefa, rolnika i Emilii z d. Mierzwa. Urodził się 3.V.1876 w Tuchowie. Gimnazjum ukończył w Tarnowie. Tutaj także studiował teologię i 22.VII.1900 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J. Puzyny (vacante sede). Od 22.VIII.1900 r. pracował jako wikary w Jadownikach Podgórnych, od 27.I.1902 w Tarnowie; 20.XI. 1909 r. objął probostwo w Bobowej. Był zwolennikiem tradycyjnych form duszpasterskich. Przeżył w Bobowej dwie wojny światowe. Od września 1939 był dziekanem dekanatu bobowskiego. Zmarł 23(16) III.1947 r. Pochowany na cmentarzu w Bobowej. Odznaczony EC (21.XII.1916) i RM (2.V.1929).
Ks. Kania Antoni
Ks. Władysław Garlik
31.VII 1910 – 1912  wikariusz
1912 – 1913 wikariusz. Syn Wojciecha I Anny Pałkańskiej. Urodził się 21 I 1886 w Sierakowie k. Wieliczki. Gimnazjum ukończył w Krakowie Podgórzu. Teologię ukończył w Tarnowie i  tu 29 VI 1910 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi. Duszpasterzował od 1. VIII 1910 jako wikary w Zaborowie, od 29 I 1912 w Łęgu Tarnowskim, od 19 III 1912 w Oleśnie. 1 V 1912 otrzymał urlop zdrowotny. W 1912 był wikarym w Bobowej, od 18 XI 1913 wikarym eksponowanym, później proboszczem w Machowej. 12 V 1927 instalowany na probostwo w Lubczy. Zmarł 28 XI 1958 w Lubczy. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu
 

Ks. Franciszek Wójcik

 

1913 – 1916 wikariusz. Syn Jana i Katarzyny Wróbel. Ur. 30 IV 1836 w Chełmie. Gimnazjum ukończył w Bochni. Teologię studiował w Tarnowie. Święcenia przyjął 19 VI 1909 z rąk bpa L. Wałęgi. Od 1 VIII 1913 wikariusz w Bobowej do 1916. Zmarł 22 V 1959  – pochowany w Chronowie.

Ks. Jan Grecki 15 X 1917 – VII 1918 wikariusz. Syn Jana i Anieli z d. Wozowicz. Urodził się 24.IV.1891 w Górze Ropczyckiej. Gimnazjum ukończył w Dębicy. Teologię studiował w Tarnowie, gdzie 25.IV.1915 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi.. Duszpasterzował jako wikary od 15.V.1915 w Straszęcinie; od 5.VII.1915 w Tuchowie; od 1.VIII 1916 r. w Podegrodziu; od 15.X.1917 w Bobowej; od 15.VII.1918 w Łososinie Dolnej; od 10.II.1919 w Zgórsku; od 15.VIII.1920 w Wilczyskach; od 1.III.1921 w Lisiej Górze; od 1.VIII.1922 w Wielopolu Skrzyńskim; 31.VII.1925 objął probostwo w Ostrowach Tuszowskich. Zmarł 5.X.1927 w Krakowie (w szpitalu). Spoczywa w rodzinnnej parafii w Górze Ropczyckiej.
Ks. Jan Stasiowski 1918 – 1919 wikariusz. Syn Barnaby, organisty i Katarzyny z d. Sajdak. Urodził się 14. V. 1893 r. w Tylmanowej. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Gimnazjum w Tarnowie. świecenia kapłańskie przyjął 24. VI 1917 r. z rąk bpa L. Wałęgi. Od 1.VIII 1917 roku pracował jako wikary w Milecu, od 15. VII 1918 w Bobowej, od 11 XII 1919 w Kamienicy. Zmarła na epidemię czerwonki 30 VIII 1920 r. i pochowany w Tylmanowej.
Ks. Marian Czech 1922 – 1923 wikariusz
Ks. Jan Łętek 1922 – 1923 wikariusz
Ks. Józef Grabowski 1924 – 1926 wikariusz. Syn Jana i Ludwiki z d. Gorczyca. Urodził się 31 XII 1899 w Niedźwiadzie (par. Łączki Kucharskie) Gimnazjum ukończył w Dębicy. Teologię studiowałw Tarnowie i tu 29 VI 1924 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi. Pracował od 1 VIII 1924 jako wikary w Bobowej; od 1 VIII 1926 jako administrator w Siedliskach Bobowskich; od 18 XI 1926 jako wikary w Bruśniku; 6 VII 1932 został tu administratorem. 13 XI 1932 objął probostwo w Bruśniku. „Wzorowy, energiczny i bardzo odpowiedzialny”.Napisał Historię łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej w Bruśniku(Kraków 1948). Zmarł  15 IX 1963 w szpitalu w Tarnowie. Spoczywa na cmentarzu w Bruśnku.
Ks. Maciej Harbut 1926 – 1932 wikariusz
Ks. Ignacy Konieczny
Ks. Franciszek Okoński
1929 – 1930 wikariusz
30 I 1930 –  IV 1932 wikariusz
Ks. Stanisław Rychlec 1932 – 1935 wikariusz. Urodził się w 1906 r. w New Haven w USA. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 r. w Tarnowie. Po święceniach pracował jako wikary w Bobowej; od 1935 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, a w 1938 został proboszczem w Szarwarku. Budowniczy kościoła, organizator parafii. W 1969 r, zrezygnował z probostwa, początkowo pozostał w Szarwarku, a od 1976 przebywał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Zmarł 29.I.1986. Pochowany w Szarwarku.
Ks. Jan Wincenty Witkowski 1935 – 1936 wikariusz. Syn Jana, dróżnika i Marii Ochwat ur. się 21 VII 1905 r. w Faściszowej (par. Zakliczyn). Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 29 VI 1930 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi; Od 1 VIII 1930 pracował jako wikary w Tuchowie, od 28 X w Dąbrowie Tarnowskiej, od 14 II 1935 w Bobowej; 1 VIII 1936 w Ujanowicach, skąd już 25 X 1936 został przeniesiony do Lipnicy Murowanej; od 1 VIII 1937 pełnił obowiązki wikarego w Nockowej. Zmarł 28 XI 1937 w szpitalu w Tarnowie. Pochowany w Zakliczynie.
Ks. Julian Śmietana 1936 – 1938 wikariusz. Urodził się w 1908 w Hankówce. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932. Po święceniach pracował jako wikariusz w Wielopolu Skrzyńskim; od 1936 w Bobowej. W 1938 został proboszczem w Wysowej. W 1942 w Wielopolu Skrzyńskim.W 1984 przeszedł na emeryturę i dalej mieszkał w Wielopolu Skrzyńskim. Zmarł 7 X 1995. Pochowany w Wielopolu Skrzyńskim. W 1968 otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły tarnowskiej.
Ks. Mieczysław Pękala 1938 – 1942 wikariusz. Urodził się w 1907 w Dąbrowie Tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1930. Od 1963 był proboszczem w Lubczy; w 1970 zrezygnował z probostwa i rezydował w Tarnowie. Zmarł 4 V 1994.Pochowany w Dąbrowie Tarnowskiej.
Ks. Józef Pękala 1942 – 1948 wikariusz
Ks. Jan Kurek 1947 – 1973 proboszcz. Syn Jana i Marii Brożkiewicz; urodzony 16. IX 1901 r. w Pogwizdowie. Maturę zdał w 1922 r. w gimnazjum  w Tarnowie. Został wyświęcony na kapłana 29.06. 1927 r. przez Ks. Biskupa Leona Wałęgę. Pracował jako wikariusz: od 01.VIII.1927 r. w Kolbuszowej; od 11.VIII 1931 w Oleśnie; od 04.I. 1933 w Szczucinie; od lipca 1933 administrował w Oleśnie; od 01. VIII. 1933 w Szczurowej; od 1933 r. był administratorem w Siedliskach Tuchowskich; jako proboszcz od 23. II 1934 w Siedliskach Tuchowskich – jako pierwszy proboszcz; od 24.IX. 1937 był administratorem w Dąbrowie Tarnowskiej; od 19.V. 1939 r. w Niwiskach. W dniu 22 VII 1947 został mianowany proboszczem w Bobowej. Był gorliwym duszpasterzem. . Był wicedziekanem, a od 13 X 1967 dziekanem dekanatu bobowskiego. Z powodu choroby 28 V 1973 r. zrezygnował z dziekaństwa i probostwa. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie, gdzie zmarł 14 IX 1973 r. Pochowany na cmentarzu w Bobowej.
Ks. Józef Nowak 1948 – 1950  wikariusz
Ks. Józef Grzegorzek 1942 – 1948   wikariusz
Ks. Tadeusz Rączkowski 1950 – 1958   wikariusz śp. 8.06.2012
Ks. Sułkowski Stanisław

 

 

 

 

Ks. Józef Roman

po 1953   wikariusz. Urodził się w 1913 w Gromniku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1937. Po święceniach pracował jako wikary w kilku miejscach; od 1947 był katechetą w Gorlicach; od 1953  w Łużnej, następnie w Bobowej. Pracę często przerywał z powodu urlopów zdrowotnych. W 1980 zpstał proboszczem w Woliu Łużańskiej. Zmarł 14 I 1987. Pochowany w Woli Łużańskiej

1958 – 1962 wikariusz . Syn Andrzeja i Stefanii Bernadzikowskiej, ur. 30.VIII.1922 w Lipnicy Murowanej. Święcenia 29.IV.1951.Był wikariuszem w Rożnowicach i Krościenku. Od 1958 był wikariuszem w Bobowej; od 1962 w Dębicy. W 1967 został wikarym eksponowanym przy klasztornym kościele ss. dominikanek w Białej Niżnej. Był pobożnym i gorliwym kapłanem. Zmarł nagle 16.IX.1979 r. Pochowany w Lipnicy Murowanej.

Ks. Kazimierz Zając 1958 – 1961 rezydent. Urodzil się w 1921 w Miechowie. Podczas okupacji więziony był w obozach koncentracyjnych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1951 Od 1961 był proboszczem zw Zborowicach, od 1976 w Radomyślu Wielkim. W 1994 roku przeszedł na emeryturę i rezydował w Bobowej. Zmarł nagle 27 IX 1994. Otrzymał tytuł kapelana Ojca Świętego.
Ks. Włodzimierz Maziarka 1961 – 1966 wikariusz
Ks. Julian Rzeźnik 1962 – 1963 wikariusz. Urodził się w Jaślanach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1948. W 1966 został proboszczem w Gawłuszowicach. W 1967 przebywał na urlopie zdrowotnym. W 1980 został proboszczem w Lewniowej. Tu budował kościół i cmentarz. W 1981 zrezygnował z probostwa i zamieszkał w Domu Ksiży Emerytów w Tarnowie. Zmarł 28 VII 1997. Pochowany w Jaślanach.
Ks. Kazimierz Talaga 1963 – 1964 wikariusz
Ks. Kazimierz Poczkajski 1964 – 1967 wikariusz
Ks. Józef Cisak 1966 – 1970 wikariusz  śp.
Ks. Marian Bieszczat 1967 – 1970 wikariusz
Ks. Stanisław Chrzan 1970 – 1974 wikariusz
Ks. Bronisław Jałowiec                     wikariusz
Ks. Stanisław Fiołek 1973 – 1974 proboszcz
Ks. Fryderyk Bajorek 1973 – 1975 wikariusz
Ks. Stanisław Chrzan 1974 – 2004 proboszcz, KHKN
Ks. Józef Baczyński, 1974 – 1977 wikariusz
Ks. Stanisław Stec 1975 – 1980 wikariusz, + 6.10.2010 (parafia Pogwizdów)
Ks. Edward Bryła 1977 – 1978 wikariusz
Ks. Stanisław Bobulski 1978 – 1980 wikariusz
Ks. Józef Janas 1980 – 1986 wikariusz
Ks. Czesław Szewczyk 1980 – 1982 wikariusz
Ks. Marian Hyjek 1982 – 1984 wikariusz
Ks. Józef Dominik 1983 – 1984 wikariusz
Ks. Jan Czuba 1984 – 1988 wikariusz.  Urodził się w 1959 w Słotowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984. Po święceniach pracował jako wikary w Bobowej. W 1989 wyjechał na misje Kongo Brazzaville. Został zamordowany 27 X 1998. Pochowany w Kongo.
Ks. Jan Grybel 1985 – 1986 wikariusz
Ks. Piotr Pabis 1986 – 1989 wikariusz
Ks. Tadeusz Świderski 1988 – 1989 wikariusz
Ks. Roman Kopacz 1989 – 1991 wikariusz
Ks. Jan Łącki 1989 – 1994 wikariusz
Ks. Józef Makowski 1991 – 1995 wikariusz
Ks. Władysław Gonciarz 1991 – 2004 rezydent  + 08. 03. 2011 (pochowany w Łącku)
Ks. Waldemar Rawiński 1994 – 1995 wikariusz
Ks. Andrzej Krokosz 1995 – 1996 wikariusz
Ks. Paweł Bartula 1995 – 1996 wikariusz
Ks. Krzysztof Smoroński 1996 – 1998 wikariusz
Ks. Jacek Miszczak 1996 – 1999 wikariusz
Ks. Dariusz Mytych 1998 – 2002 wikariusz
Ks. Jerzy Tokarz 1999 – 2009 wikariusz
Ks. Rafał Jarosławski 2002 – 2004 wikariusz
Ks. Marian Jedynak 2004 – 2016 proboszcz
Ks. Marcin Kozioł 2004 – 2007 wikariusz
Ks. Dariusz Król 2007 – 2010 wikariusz
Ks. Dariusz Fudyma 2009 – 2010 wikariusz
Ks. Tomasz Gołąbek 2010 – 2017 wikariusz
Ks. Bogdan Florek

Ks. Marian Chełmecki

Ks. Jarosław Kokoszka

Ks. Damian Płaza

Ks. Marek Czerwiński

2010 – 2017 wikariusz

2016 – … proboszcz

2017 – … wikariusz

2017 – 2020 wikariusz

2020-… wikariusz

 

Oprócz prepozyta (proboszcza) kolegiata bobowska, we wczesnych latach miała dziekana – ks. Mikołaj Wojciechowski (1786-1792). Urodził się w 1735  w Wiślicy. Studiował na Akademii Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1758 w Krakowie. Od 1762 był proboszczem w Łużnej, od 14 VII 1766 w Dębicy. Przed 1768 został kanonikiem gremialnym, a w 1768 prałatem dziekanem kolegiaty Wszystkich Świętych w Bobowej. Ostatnim kustoszem kolegiaty był Ludwik König.

Ostatnimi kanonikami kolegiaty byli:

Ks. Bochniewicz Jan (1740-1818)  – w 1769 był kanonikiem- kustoszem  kolegiaty bobowskiej
Ks. Walenty Gubarski (1769-1791) – był Kanonikiem tytularnym Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Ks. Jan Rybner (? – 1774) – był Kanonikiem tytułu św. Mateusza.

Ks. Michał Duwall 1766 – 1774  Kanonik Kolegiaty bobowskiej
Ks. Ignacy Falęcki (1774 – 1792) – był Kanonikiem tytułu św. Mateusza (proboszczem w Zatorze)

Ks. Antoni Skibiński (1768 – 1792) – był Kanonikiem św. Jana Kantego

Ks. Antoni Gadomski (1730 – 1804) – Urodził się w 1730 r. był Kanonikiem kolegiaty bobowskiej tytułu „Chodorowski” Po kasacie kolegiaty był administratorem w Bobowej (1797) gdzie stale rezydował. (mieszkał w Bobowej do swojej śmierci. Zmarł w Bobowej 19 III 1804)