Pogrzeb Katolicki

  1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny
  2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
  • Akt zgonu z USC
  • Informację o przyjęciu sakramentów świętych (w szpitalu)
  1. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego
  2. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem; zmarli bez sakramentu pokuty w gorszących okolicznościach; z pogardą odnosili się do Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów świętych.