Projekty
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zabytkowych kościołów w Bobowej (tj. kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych) o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich pozwoli zahamować procesy degradacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Renowacja tych zabytków sztuki sakralnej będzie zabiegiem, który zachowa ich wyjątkowy charakter dla następnych pokoleń oraz przyczyni się do poszanowanie elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości.

Całkowity wartość projektu stanowi: 2 836 718,60 zł.
Kwota dofinansowania: 2 052 565,38 zł w tym środki pochodzące z EFRR: 1 915 727,68 zł
i BP: 136 837,70 zł.

Wrzesień 7, 2019

Poświęcenie odrestaurowanego kościoła Wszystkich Świętych

Wzruszeń, dumy i radości nie było końca. 7 września, w 680. rocznicę lokacji Bobowej, 10. rocznicę przywrócenia jej praw miejskich i patronatu św. Zofii nad miastem, […]
Wrzesień 2, 2019

Zaproszenie na uroczystość poświęcenia nowo odrestaurowanego kościoła

Serdecznie zapraszamy na uroczyste błogosławieństwo nowo odrestaurowanego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej w 680 rocznicę lokacji miasta i 10 rocznicę przywrócenia praw miejskich Bobowej […]
Kwiecień 6, 2019

Ściany kościoła już prawie gotowe…

Już nie możemy się doczekać, kiedy znikną rusztowania i ukaże się cały kościół w swej okazałości. Dopinamy ostatnie szczegóły. Niepokoi nas tylko wieżyczka na kaplicy, […]
Kwiecień 6, 2019

Będziemy mieć piękny kamienne portale okienne….

Mozolna praca przy odkuwaniu i konserwacji kamienia portali okiennych dobiega końca. Bardzo pięknie to wygląda na tle pomalowanych ścian kościoła…
Kwiecień 6, 2019

Będą nowe schody do kościoła…

Od strony wejścia głównego i zakrystii będą nowe schody do kościoła. Wykonamy je z piaskowca. Najpierw trzeba jednak wszystko przygotować…