Projekty
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zabytkowych kościołów w Bobowej (tj. kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych) o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich pozwoli zahamować procesy degradacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Renowacja tych zabytków sztuki sakralnej będzie zabiegiem, który zachowa ich wyjątkowy charakter dla następnych pokoleń oraz przyczyni się do poszanowanie elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości.

Całkowity wartość projektu stanowi: 2 836 718,60 zł.
Kwota dofinansowania: 2 052 565,38 zł w tym środki pochodzące z EFRR: 1 915 727,68 zł
i BP: 136 837,70 zł.

Grudzień 18, 2018

Kiedy zakończy się remont kościoła? (TV Bobowa24)

Pod koniec maja br. rozpoczął się generalny remont kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej. Początkowo zakładano, że prace zakończą się przed Świętami Bożego Narodzenia, jednak ze względu […]
Grudzień 15, 2018

Wciąż remontujemy nasz kościół parafialny

Mimo, że zima na całego prace przy naszym kościele trwają. W ostatnim czasie udało nam się położyć instalację podłogową w kościele i wylać wylewkę. Na zewnątrz […]
Listopad 17, 2018

Kolejne etapy prac remontowych

Cały czas pracujemy przy naszym parafialnym kościele… Trzeba powiedzieć, że Pan Bóg daje nam dobra pogodę, żebyśmy mogli jak najwięcej zrobić. […]
Październik 7, 2018

Co nowego w na budowie

W kościele św. Zofii: w tym tygodniu zakończymy prace nad elewacją ścian, rozbierzemy rusztowania i cały kościół z zewnątrz będzie już skończony. Czekamy na dobra pogodę, żeby pomalować […]
Wrzesień 8, 2018

Cały czas do przodu

Minął kolejny tydzień pracy przy naszych kościołach. Elewację na kościele przy św. Zofii planujemy zakończyć do 15 października. W najbliższych dniach zamierzamy czyścić, a następnie […]