Projekty
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zabytkowych kościołów w Bobowej (tj. kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych) o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich pozwoli zahamować procesy degradacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Renowacja tych zabytków sztuki sakralnej będzie zabiegiem, który zachowa ich wyjątkowy charakter dla następnych pokoleń oraz przyczyni się do poszanowanie elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości.

Całkowity wartość projektu stanowi: 2 836 718,60 zł.
Kwota dofinansowania: 2 052 565,38 zł w tym środki pochodzące z EFRR: 1 915 727,68 zł
i BP: 136 837,70 zł.

Kwiecień 6, 2019

Wywracający się mur już jest prosty…

Mur od strony północnej był tak zniszczony i pochylony, że trzeba go było prawie w całości wymurować na nowo. Udało się. Teraz już robimy konstrukcję pod nakrycie […]
Kwiecień 6, 2019

Plac kościelny pięknieje…

Każdego tygodnia nasz plac pięknieje. Udało nam się wyburzyć wszystkie budynki i magazyny, a teraz planujemy wokół muru wykonać nasadzenie. Jesteśmy do tego […]
Kwiecień 6, 2019

Mur wokół kościoła chcemy mieć piękny…

W ubiegłą sobotę rozpoczęliśmy bardzo potrzebną pracę wokół naszego pięknego i monumentalnego muru wokół kościoła. Chcemy go nieco odkopać i zaizolować. Zresztą sami […]
Kwiecień 6, 2019

Po trochę, ale w każdą sobotę…

Cieszymy się, że w tą sobotę udało nam się tyle zrobić… nasz okazały mur od strony ul. Długoszowskich pięknieje. To dzięki zaangażowaniu wielu naszych parafian, […]
Marzec 24, 2019

Kolejny tydzień prac przy naszym kościele

To był intensywny tydzień prac: na zewnątrz konserwowane są gzymsy na ścianach; zabieramy się za wieżyczkę na kaplicy Matki Bożej Bolesnej (jest w tragicznym stanie); zaczęliśmy […]