Grupa procesyjna

Grupę procesyjną tworzą osoby, które podczas różnych procesji noszą feretrony, figury i sztandary. Szczególnie wyróżniają się w niej panie niosące feretrony. Są niewątpliwie najbardziej barwną grupą parafialną, bowiem przy każdym feretronie idą panie w innych, kolorowych strojach.