Zamówienia publiczne

„Konserwacja prospektu organowego (XIX w.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej”

Informacja z otwarcia ofert – prospekt organowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej dokonała odbioru termomodernizacji ścian budynku domu katechetycznego w Bobowej realizowanego w ramach zadania pn. „Modernizacja domu katechetycznego w Bobowej – etap VI”.

Na realizację w/w zadania Parafia otrzymała dotację w wysokości 208 000,00 zł w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 260 000,00 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury– państwowego funduszu celowego”.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację
w wysokości 208 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja domu katechetycznego w Bobowej – etap VI” w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie przewiduje wykonanie termomodernizacji 2 ścian budynku domu katechetycznego
w Bobowej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury– państwowego funduszu celowego”.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej zrealizowała zadanie pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych (XVI w., XX w.): konserwacja wyposażenia – (dwa konfesjonały i dwie stalle)” w ramach Programu „Ochrona Zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Zadanie przewidywało wykonanie kompleksowej konserwacji konfesjonałów i stalli w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.

Całkowita wartość zadania wyniosła 256 053,88 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 128 000,00 zł.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację w wysokości 128 000,00 zł na realizację zadania pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych (XVI w., XX w.): konserwacja wyposażenia – (dwa konfesjonały i dwie stalle)” w ramach Programu „Ochrona Zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Zadanie przewiduje wykonanie kompleksowej konserwacji konfesjonałów i stalli w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja domu katechetycznego wraz z otoczeniem w Bobowej
– etap V”.

Zadanie przewidywało wykonanie ogrodzenia oraz poszerzenie placu postojowego przy domu katechetycznym w Bobowej.

Inwestycję udało się zrealizować dzięki dotacji w wysokości 100 000,00 zł  pozyskanej
w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury– państwowego funduszu celowego”.

 

W dniach od 18 do 20 listopada 2022 r. w Domu Katechetycznym w Bobowej odbędą się warsztaty wokalne dla członków chóru Cantate Deo oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które chciałyby wzmocnić szeregi chóru. Warsztaty odbędą się w związku z realizacją zadania pn.: Organizacja warsztatów wokalnych dla chóru Cantate Deo w Bobowej zakończona koncertem, na które Parafia Bobowa otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 13 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego.

Głównymi organizatorami imprezy są Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej oraz Chór Parafialny Cantate Deo.

Program imprezy obejmuje organizację trzydniowych warsztatów wraz z koncertem. Program warsztatów przedstawia się następująco:

  1. 18 listopad 2022 r.

16.00 – 17.30 – rozpoczęcie warsztatów, zajęcia grupowe

18.00 – Msza Święta na rozpoczęcie Warsztatów – kościół parafialny

19.00 – 20.30 – zajęcia grupowe.

  1. 19 listopad 2022 r.

10.00 – 12.00 – zajęcia indywidualne – dla każdego członka chóru osobno

12.00 – 13.30 – przerwa obiadowa – poczęstunek dla uczestników

13.30 – 16.00 – zajęcia grupowe

19.00 – uroczysty koncert Chóru Cantate Deo

21.00 – poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości.

  1. 20 listopad 2022 r.

8.30 – 10.00 – zajęcia indywidualne – dla każdego członka chóru osobno

10.00 – 11.30 – zajęcia grupowe

11.30 – Msza Święta na zakończenie warsztatów

13.00 – wspólny obiad na zakończenie warsztatów.

Parafia informuje o możliwości udziału w wydarzeniu dla osób niepełnosprawnych. Opiekunowie tych osób proszeni są o zgłoszenie ich udziału w imprezie do dnia 10.11.2022 r. w kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie. Na wniosek osób ze szczególnymi potrzebami zostaną zrealizowane rozwiązania, które umożliwią im uczestnictwo w wydarzeniu.

Ponadto parafia wyraża zgodę na wstęp do budynku, w którym odbędzie się wydarzenie osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

Serdecznie zapraszamy !!!

 

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja domu katechetycznego wraz z otoczeniem w Bobowej – etap V” w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie przewiduje wykonanie ogrodzenia oraz poszerzenie placu postojowego przy domu katechetycznym w Bobowej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury– państwowego funduszu celowego”.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej uzyskała dotację w wysokości 10 500,00 zł na realizację zadania pn. „Bobowa, chrzcielnica, XVIII w., kompleksowa konserwacja z opracowaniem dokumentacji”, w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski” Województwa Małopolskiego.

 

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

W dniu 29 lipca 2022 r. odbył się odbiór konserwatorski zadania pn. „Bobowa, chrzcielnica, XVIII w., kompleksowa konserwacja z opracowaniem dokumentacji”.

Na ten cel Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej uzyskała dotację w wysokości 10 500,00 zł z budżetu  Województwa Małopolskiego w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski”.

Natomiast całkowity koszt zadania wyniósł: 17 684,51 zł.

 

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

W dniu 25 listopada 2021 r. odbył się odbiór konserwatorski zadania pn. „Bobowa, ambona w kościele pw. Wszystkich Świętych, XX w., kompleksowa konserwacja”.

Przedmiotem zadania była konserwacja kosza ambony stanowiąca I etap prac przy obiekcie. Na ten cel Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej uzyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł z budżetu  Województwa Małopolskiego w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski” oraz  10 300,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Całkowity koszt konserwacji wyniósł 37 018,08 zł.

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

„Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Gorlickiego”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej uzyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Bobowa, ambona w kościele pw. Wszystkich Świętych, XX w., kompleksowa konserwacja”, w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski” Województwa Małopolskiego.

Na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku Parafia uzyskała także dotację celową w wysokości 10 300,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

„Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Gorlickiego”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej zakończyła realizację zadania pn.  „Modernizacja domu katechetycznego wraz z otoczeniem w Bobowej – etap IV”.

Zadanie przewidywało wykonanie placu postojowego, zakup i montaż bramy wjazdowej oraz zakup
i dostawę kserokopiarki.

Inwestycja była realizowana dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 100 000,00 zł w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura kultury”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”.

„Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Gorlickiego”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację
w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja domu katechetycznego wraz z otoczeniem w Bobowej – etap IV” w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura kultury”.

Zadanie przewiduje wykonanie placu postojowego, zakup i montaż bramy wjazdowej oraz zakup i dostawę kserokopiarki.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej zakończyła realizacje zadania pn.  „Remont Domu Katechetycznego w Bobowej – etap III” dofinansowanego w kwocie 150 000,00 zł w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.

Zadanie przewidywało wykonanie remontu dachu, zakup i montaż żaluzji, zakup systemu monitoringu i systemu alarmowego oraz zakup zestawu nagłośnienia.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami .

Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zabytkowych kościołów
w Bobowej (tj. kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych)
o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich pozwoli zahamować procesy degradacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Renowacja tych zabytków sztuki sakralnej będzie zabiegiem, który zachowa ich wyjątkowy charakter dla następnych pokoleń oraz przyczyni się do poszanowanie elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości..

Całkowity wartość projektu stanowi: 2 836 718,60 zł.
Kwota dofinansowania: 2 052 565,38 zł w tym środki pochodzące z EFRR: 1 915 727,68 zł
i BP: 136 837,70 zł.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację
w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Domu Katechetycznego
w Bobowej – etap III”
w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.

Zadanie przewiduje wykonanie remontu dachu, zakup i montaż żaluzji, zakup systemu monitoringu i systemu alarmowego oraz zakup zestawu nagłośnienia.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację
w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Domu Katechetycznego
w Bobowej – etap II” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Infrastruktura kultury”.
Zadanie przewidywało wykonanie:
– remontu pomieszczeń na piętrze,
– remontu instalacji elektrycznej,
– zakupu wyposażenia w tym krzeseł, stołów, pianina cyfrowego, komputera oraz projektorów
z ekranem.
Całkowita wartość zadania wyniosła 187 500,00 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych, ołtarz Matki Boskiej Bolesnej (XVIII w.): prace konserwatorskie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

Całkowity koszt zadania wynosi 235 835,28 zł, dofinansowanie w wysokości 117 917,64 zł.

 

Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja sztukaterii chóru muzycznego – tralki balustrady, (późnobarokowa sprzed 1775 r.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej” dofinansowanego ze środków Budżetu Powiatu Gorlickiego. Całkowity koszt zadania wynosi 12 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 3 600,00 zł, tj. 30%.

Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Gorlickiego.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Bobowa, kościół p.w. Wszystkich Świętych (XIV w.): remont posadzki – etap I” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

Całkowity koszt zadania wynosi 160 142,89 zł, dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Domu Katechetycznego w Bobowej – etap II” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”