Zamówienie publiczne 

8 czerwca 2018

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację w wysokości 120 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Domu Katechetycznego w Bobowej” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.

Zadanie przewiduje:

– remont schodów zewnętrznych w tym zerwanie posadzki, położenie masy wyrównawczej
i położenie płytek,

– remont pomieszczeń w piwnicach w tym biblioteki ( podłoga, ściany, sufit, okna, drzwi, instalacja elektryczna, wod-kan, co),

– remont klatki schodowej wewnętrznej (podłoga, ściany, sufit),

– remont pomieszczeń na parterze (podłoga, ściany, sufit, okna, drzwi, instalacja elektryczna, wod-kan, co).

Całkowita wartość zadania stanowi: 154 426,23 zł.

„Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”