Rada duszpasterska 2017-2022

Przewodniczący Rady Parafialnej: ks. dr Marian Chełmecki – proboszcz parafii

Z wyboru

Molendowicz Małgorzata

Wrona Agata

Flądro Krzysztof

Matusik Tadeusz

Zagórski Andrzej

Magiera Stefan

Ormiański Wiesław

Z urzędu:

ks. Jarosław Kokoszka – delegat księży wikariuszy

s. Terezja Magiera – przełożona wspólnoty sióstr Dominikanek w Bobowej

Z nominacji:

Broniek Lucjan – przedstawiciel Stowarzyszeń Katolickich działających w parafii

Gucwa Wacław – przedstawiciel grup modlitewnych ( nadzwyczajny szafarz Komunii św.)