Rada duszpasterska 2017-2022

Przewodniczący Rady Parafialnej: ks. dr Marian Chełmecki – proboszcz parafii

Członkowie

Tomasz Jabłoński – zastępca przewodniczącego RP

Wrona Agata – sekretarz RP

Kruczek Patrycja – skarbnik RP

Padoł Renata

Przybyłowicz Barbara

Flądro Krzysztof

Szafraniec Wojciech

Zięba Krzysztof

Magiera Stefan

Ryzner Krzysztof