Chrzest

 1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w II niedzielę miesiąca o godz. 11.30 a także w drugi dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia o godz. 11.30.
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
 5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
 • Niepraktykujące
 • Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 • w konkubinacie
 • osoby żyjące bez ślubu kościelnego, ani związku cywilnego (wolne związki)
 1. Prosimy na Mszę Świętą chrzcielną zabranie ze sobą:
 • Białej szaty
 • Świecy chrzcielnej
 1. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.