Małżeństwo

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Wcześniej ustalają z ks. Proboszczem termin pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej.
 2. WAŻNE!!! Narzeczeni do pierwszej rozmowy przygotowują się oglądając specjalne przygotowane przez naszą diecezję filmiki przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Można je znaleźć TUTAJ.
 3. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „Licencja”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 4. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty
  • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
  • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum oraz z ostatniej klasy Szkoły Zawodowej lub Średniej
  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 1. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
 • Dwukrotną spowiedź – po pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej, druga przed zawarciem sakramentu małżeństwa
 • Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
 • Udział w dniu skupienia
 1. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
 • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
 • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. małżeństwa konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego kontraktu cywilnego.
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

Przed zawarciem małżeństwa sakramentalnego powinny się odbyć trzy spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej. Spotkania te prowadzone są przez wykwalifikowanych w tym celu Doradców Życia Rodzinnego. Wszystkie spotkania powinny odbyć się w tej samej poradni, pod przewodnictwem tego samego Doradcy. Na zakończenie spotkań narzeczeni otrzymują potwierdzenie ich odbycia. Jest to dokument niezbędny do przedstawienia duszpasterzowi przed zawarciem małżeństwa sakramentalnego.

Spotkania odbywać się będą w I i III środę miesiąca o godz. 18.00 w budynku katechetycznym.

Prowadzić je będzie pani Katarzyna Chramęga.

Telefon do kontaktu: 669 700 281.

Istniej tez możliwość spotkania w umówionym wcześniej terminie.

Szanowni Państwo,

zarówno kościół pw. Wszystkich Świętych, jak i kościół św. Zofii w Bobowej są miejscami wyjątkowymi. W tych pięknych, zabytkowych świątyniach przykładamy dużą wagę do godnej oprawy liturgicznej.

Pragniemy, aby muzyka wykonywana podczas Państwa zaślubin miała szczególnie uroczysty i podniosły charakter, była zgodna z Państwa oczekiwaniami i w pełni odzwierciedlała ducha muzyki sakralnej.

Organistka Parafii zachęca do spotkania przy organach kościoła. Jego celem jest wspólne zaplanowanie programu muzycznego liturgii sakramentu małżeństwa.

Istnieje możliwość dodania blasku oprawie muzycznej Państwa ślubu poprzez zaproszenie dodatkowych muzyków. Śpiewny ton skrzypiec, delikatne brzmienie harfy czy innych instrumentów lub głosów sprawią, że Państwa uroczystość stanie się głębokim przeżyciem duchowym dla Was i Waszych bliskich.

Jak zorganizować oprawę muzyczną ślubu w naszym kościele?

Po pierwszej wizycie w kancelarii parafialnej należy skontaktować się z organistką Parafii w celu ustalenia ewentualnego spotkania przy instrumencie, przedstawienia propozycji utworów, zapoznania się z propozycjami organistki.

a) Ustalenie planu muzycznego całej Mszy świętej

b) Sprawy „inne”

c) Ostateczne zatwierdzenie repertuaru

d) Ceremonia zaślubin

Wszystkie te szczegóły można także omówić drogą mailową (organistabobowa@gmail.com). Warto jednak zacząć od osobistego spotkania z siostrą organistką.

Czy można zaprosić muzyków niezwiązanych z Parafią do udziału w Liturgii?

Istnieje taka możliwość. Zawsze jednak musimy uszanować przepisy dotyczące muzyki sakralnej. Ich głównym celem jest zachęta do prawidłowego i prawdziwego rozumienia istoty muzyki liturgicznej oraz okazją do odkrycia piękna muzyki sakralnej w oparciu o wielowiekową tradycję muzyczną Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

– Za liturgię w Parafii odpowiada Proboszcz i to on decyduje o dopuszczeniu lub nie innych osób wykonujących muzykę podczas liturgii.

– Osobą odpowiedzialną za kształt muzyki w trakcie liturgii, na mocy decyzji Proboszcza, jest organistka Parafii. Zakres odpowiedzialności obejmuje układ i dobór programu muzycznego liturgii.

– Życzenia osób zamawiających liturgię dotyczące repertuaru czy doboru wykonawców są traktowane wyłącznie jako propozycje, obowiązkiem zaś organistki jest zaproponowanie programu zgodnego z charakterem miejsca sakralnego.

– Muzyka instrumentalna może być wykonywana wyłącznie na instrumentach dopuszczonych do liturgii. Nie ma możliwości wykorzystania gitary, perkusji, fortepianu, syntezatorów, itp. w trakcie trwania świętych obrzędów.

– Program muzyczny powinien być zgodny z wymogami przepisów liturgicznych. Dobór repertuaru powinien uwzględniać następujące aspekty:

a) Utwory muzyczne powinny mieścić się w stylistycznych i estetycznych ramach muzyki sakralnej (tematyka, charakter, przeznaczenie)
b) Utwory muzyczne powinny mieścić się w czasowych ramach poszczególnych części liturgii (przykładowo; wejście do 2 min., komunia do 6 min.)
c) Utwory wokalne prezentowane w trakcie liturgii powinny być wykonywane w języku, w którym odprawiana jest liturgia lub po łacinie. Utwory w językach obcych mogą być wykonane przed i po liturgii.

– Proponowany przez wykonawców program muzyczny liturgii musi być w całości zatwierdzony przez organistkę Parafii. Najlepiej tego dokonać drogą mailową (organistabobowa@gmail.com) nie później jednak, niż na 3 dni przed planowaną uroczystością. Organistka Parafii jest odpowiedzialna za całość programu niezależnie, czy jest wykonawcą w trakcie uroczystości, czy nie.

Ile utworów muzycznych może być wykonanych podczas uroczystości ślubnej?

W obrębie Mszy świętej połączonej z Sakramentem Małżeństwa mogą być wykonane 2 lub 3 utwory. Ponieważ chcemy także umożliwić wszystkim obecnym czynne włączenie się w liturgię, dlatego przewidujemy również śpiew pieśni liturgicznych (poza śpiewem części stałych; Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, oraz psalmu, aklamacji Alleluja, hymnu do Ducha Świętego, odpowiedzi mszalnych). W tej sytuacji układ liturgii mógłby wyglądać następująco:

– Utwór przed liturgią

– Pieśń na wejście

– Pieśń na ofiarowanie

– Utwór lub pieśń na Komunię świętą

– Pieśń na dziękczynienie po Komunii

– Pieśń na zakończenie

– Utwór na wyjście

Jakie instrumenty mogą towarzyszyć liturgii?

Głównym instrumentem, który towarzyszy wszystkim muzycznym elementom liturgii są organy. Służą one  jako instrument akompaniujący, lecz również z powodzeniem mogą wykonać utwory wielkiej literatury muzycznej w trakcie Państwa zaślubin. Udział innych instrumentów solowych, czy solistów śpiewaków niewątpliwie dodaje liturgii blasku i sprawia, że Msza św. z ich udziałem nabiera uroczystego charakteru.

Do udziału w liturgii można zaprosić wokalistów. Z instrumentów muzycznych możemy zaprosić np. skrzypce, wiolonczelę, flet czy harfę. Dodatkowych muzyków zapraszają Narzeczeni.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o muzyce na ślubie przygotowanego przez Duszpasterstwo Małżeństw
i Rodzin diecezji tarnowskiej.