Psałterzyści

Ważną posługę w liturgii pełnią osoby, które wykonują psalm responsoryjny między czytaniami, tzw. psałterzyści.

„Zadaniem psałterzysty jest wykonywanie psalmu lub innej pieśni biblijnej zamieszczonej między czytaniami. Aby psałterzysta mógł poprawnie pełnić swoją funkcję, powinien koniecznie posiąść sztukę wykonywania psalmodii oraz zdobyć umiejętność prawidłowej wymowy i dykcji” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 102).

Pragniemy, aby w naszej Parafii psalm wykonywany był od ambony, czyli stołu Słowa Bożego. Śpiewak ma być bowiem nie tylko słyszany, ale też widziany przez modlącą się społeczność, jako jej przedstawiciel. Wszystkie osoby, które chciałyby wykonywać w liturgii posługę psałterzysty zapraszamy do kontaktu z siostrą organistką.