Projekty
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zabytkowych kościołów w Bobowej (tj. kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych) o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich pozwoli zahamować procesy degradacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Renowacja tych zabytków sztuki sakralnej będzie zabiegiem, który zachowa ich wyjątkowy charakter dla następnych pokoleń oraz przyczyni się do poszanowanie elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości.

Całkowity wartość projektu stanowi: 2 836 718,60 zł.
Kwota dofinansowania: 2 052 565,38 zł w tym środki pochodzące z EFRR: 1 915 727,68 zł
i BP: 136 837,70 zł.

Kwiecień 21, 2018

Mamy nowe żaluzje na wieży kościoła parafialnego

Mało kto idąc do kościoła podnosi aż tak wysoko wzrok, by dostrzec, że zostały wymienione żaluzje na wieży kościelnej. Stare żaluzje były bardzo zniszczone i trzeba […]
Kwiecień 21, 2018

Upiększamy teren przy kościele św. Zofii

Już za niecały miesiąc odbędzie się uroczystość ku czci patronki naszego miasta – św. Zofii. Wtedy też, po gruntownym remoncie, poświęcony i przywrócony do kultu […]
Kwiecień 21, 2018

Wiosenne porządki przy kościele parafialnym

Rozpoczynają się prace remontowe przy kościele p. w. Wszystkich Świętych. Zaczęliśmy je od oczyszczenia skarpy pod kościołem i plebanią. Pracy było bardzo dużo z uwagi […]
Marzec 21, 2017

Prace na poddaszu kościoła

W marcu były prowadzone prace na wieży i na poddaszu kościoła parafialnego. Dokonano naprawy wszystkich zniszczonych drabin. Na całej długości kościoła wykonano kładkę o szerokości […]