Kolejny tydzień pracy przy remontach naszych kościołów.

W kościele św. Zofii kontynuujemy konserwację ścian polegającą na czyszczeniu, uzupełnianiu kamienia i nakładaniu nowych fug.

W kościele parafialnym prace są zakrojone na szerszą skalę:

– postawiono rusztowania w nawie głównej, prezbiterium, kaplicy MB Bolesnej i w zakrystii

– gruntownie czyszczone są ściany pod ponowne malowanie

– na mury wokół kościoła nanoszone są ostatnie warstwy tynku

– trwa oczyszczanie ścian zew. Kościoła z nakropku betonowego