Projekty
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zabytkowych kościołów w Bobowej (tj. kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych) o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich pozwoli zahamować procesy degradacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Renowacja tych zabytków sztuki sakralnej będzie zabiegiem, który zachowa ich wyjątkowy charakter dla następnych pokoleń oraz przyczyni się do poszanowanie elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości.

Całkowity wartość projektu stanowi: 2 836 718,60 zł.
Kwota dofinansowania: 2 052 565,38 zł w tym środki pochodzące z EFRR: 1 915 727,68 zł
i BP: 136 837,70 zł.

Lipiec 19, 2018

Remontów ciąg dalszy…

W kościele parafialnym trwają intensywnie prace remontowe. W ostatnim czasie rozpoczęto: – wykonanie instalacji elektrycznej – tynkowanie ścian kościoła – zasypywanie odkrytych […]
Lipiec 13, 2018

Kolejny tydzień prac

Kolejny tydzień lipca w naszej parafii nie obył się bez prac przy kościele Wszystkich Świętych jak i przy jego otoczeniu. Została zbita niepotrzebna cegła […]
Lipiec 5, 2018

Kolejny etap prac remontowych kościoła

W dalszym ciągu trwają prace remontowe kościoła parafialnego Wszystkich Świętych. W ostatnich dnia na fundamentach naszego kościoła została położona specjalna warstwa izolacyjna – […]
Czerwiec 30, 2018

Prace remontowe ciąg dalszy…

W ostatnim czasie ruszyły prace osuszania fundamentów muru kościoła Wszystkich Świętych w Bobowej. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć.  
Czerwiec 27, 2018

Prace remontowe przy kościele Wszystkich Świętych

Końcem maja życie liturgiczne naszej wspólnoty przeniosło się do kościoła św. Zofii. W tym czasie rozpoczęły się gruntowne prace remontowo – konserwatorskie kościoła […]