Pracujemy, by nasze kościoły stawały się coraz piękniejsze

W kościele św. Zofii systematycznie czyszczony jest kamień po kamieniu na ścianie północno-zachodniej. Uzupełniane są brakujące części kamienia.

W kościele parafialnym pracujemy bardzo intensywnie wewnątrz kościoła przygotowując ściany pod malowanie. Na zewnątrz prawie ukończone jest ściąganie nakropka. Klejone są wszystkie pęknięcia na ścianach. W niektórych miejscach są tak wielkie szczeliny, że potrzebna będzie iniekcja. Wymurowano mur wokół całego kościoła, na którym położono będzie kapinos kamienny. Kamienne portale są czyszczone, uzupełniane i konserwowane. W najbliższych dniach rozpocznie się malowanie ścian wieży kościelnej.