Żegnaliśmy Księdza Marka

W tym roku naszą Parafię czeka zmiana. Po dwóch latach żegnaliśmy naszego Wikariusza, Księdza Marka Czerwińskiego. Ksiądz Marek był przede wszystkim związany z młodzieżą naszej Parafii: był asystentem KSM, współpracował także ze Scholą Świętego Józefa. Nic więc dziwnego, że młodzież zebrała się licznie w swoich salkach we środę, 3 sierpnia, aby pożegnać swojego opiekuna. Był piękny tort, podziękowanie oraz wspólna zabawa i taniec.

Ksiądz Marek był również bardzo zaangażowany w życie całej naszej Parafii. W niedzielę, 14 sierpnia sprawowana była Msza Święta za Księdza, podczas której Ksiądz Proboszcz dziękował Księdzu Markowi za jego posługę duszpasterską: sprawowanie sakramentów, katechizację dzieci i młodzieży, za każdą pomoc i sumienną pracę. Swoje podziękowanie wyrazili także przedstawiciele Parafii, p. Maria Tajak i p. Stefan Magiera, a także młodzi z KSM i Scholi Świętego Józefa. To oni także przygotowali liturgię słowa, a Schola zadbała o piękny śpiew. Swoją wdzięczność za każde dobro wyraził także sam Ksiądz Marek. 

Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za dwa lata obecności Księdza Marka wśród nas. Na pewno nie zapomnimy o nim w naszej modlitwie. Niech dobry Bóg prowadzi Księdza na drogach kapłańskiego życia, a Matka Najświętsza, nasza Bolesna Pani wyprasza mu wszelkie łaski.