Schola Świętego Józefa w Białej Niżnej

17 sierpnia to ważny dzień dla sióstr dominikanek. Tego dnia w liturgii Zakon Kaznodziejski obchodzi Święto św. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina. W pobliskiej Białej Niżnej tego dnia siostry nowicjuszki składają swoje pierwsze śluby zakonne. To ważna uroczystość, bo od tego dnia siostry zobowiązują się żyć ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pogłębia się ich więź z Chrystusem, którego chcą naśladować, oraz ze Zgromadzeniem. Nie inaczej było w tym roku. Swoje śluby złożyło sześć sióstr. A my cieszymy się, że na tę uroczystość została zaproszona Schola Świętego Józefa, aby zaśpiewać podczas liturgii. Co prawda w uszczuplonym składzie, ale dziewczęta przygotowały pieśni, które wybrały siostry dominikanki. Podczas Mszy Świętej zabrzmiał wspólny śpiew sióstr i naszej Scholi, wspieranej także przez organistę z Białej Niżnej. Na organach grała s. Wojciecha. Po uroczystej Mszy Świętej zostałyśmy zaproszone na obiad oraz wspólną zabawę, którą poprowadziły siostry. Cieszymy się, że mogłyśmy sprawić radość siostrom, które gościły nas w ubiegłym roku podczas naszego dnia skupienia.