Pomagamy chorym dzieciom

II Niedziela Wielkiego Postu upłynęła w naszej parafii jako gest dzielenia się ofiarą z dziećmi niepełnosprawnymi. Do naszej parafii przybyli diakon i bracia klerycy z WSD w Tuchowie. Ksiądz diakon głosił na wszystkich Mszach Świętych kazanie, a bracia klerycy rozprowadzali seminaryjny biuletyn, z których ofiar budowany będzie dom dla dzieci niepełnosprawnych w Tuchowie. Dziękujemy wszystkim Parafianom za ten gest miłości i miłosierdzia w Wielkim Poście. Również i na Gorzkich Żalach nie zabrakło czcicieli Męki Pańskiej.