Odpusty za zmarłych w listopadzie

1. Odpusty w listopadzie za zmarłych zyskujemy w dniach 1-8 listopada. W tym roku każdy może wybrać dowolne osiem dni w listopadzie – mogą być one od siebie rozdzielone. Warunki: nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

2. Z dniem 2 listopada związany jest dodatkowy odpust za zmarłych. Ten odpust również można zyskać w dowolnie wybranym przez siebie dniu.Warunki: Nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

3. Ważne: Osoby starsze i chore, które nie mogą opuścić swojego domu mogą także zyskać odpust zupełny łącząc się duchowo na modlitwie z odwiedzającymi cmentarz lub kościół. Warunki: Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, spowiedź i Komunia Święta, gdy tylko będzie to możliwe i modlitwa za Ojca Świętego i odmówią np. Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub inne modlitwy za zmarłych. Mogą też ofiarować Bogu swoje cierpienia i trudy życia.

WSZYSTKIE TE ODPUSTY MOGĄ BYĆ OFIAROWANE TYLKO ZA ZMARŁYCH.