Święty to ten, który kocha

Ostatnia niedziela października to dzień, w którym obchodzimy nasz parafialny odpust ku czci Wszystkich Świętych. W tym roku ma on wymiar szczególny, ponieważ łączy się z zakończeniem renowacji Misji Świętych, które przeprowadził o. Rajmund Jurolaitis. Uroczysta suma odpustowa sprawowana była podczas Mszy Świętej o godz. 11.30. Ojciec Rajmund w homilii przypomniał nam, jak walczyć z grzechem pychy, na który każdy z nas jest narażony. Lekarstwem na nią jest umiejętność przyjmowania uwag, częsta spowiedź święta i przyznanie się do własnych ograniczeń. Pan Bóg nie oczekuje, że będziemy idealni. Jezus dał nam przykład miłości, gdy klęknął przed uczniami i umył im nogi. My także, jeśli chcemy być naprawdę wielcy, powinniśmy naśladować Boga w Jego pokorze i uniżeniu, w radosnej służbie bliźniemu.

Cieszymy się, że podczas tej Mszy Świętej nie zabrakło przedstawicieli grup parafialnych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się, aby zarówno Eucharystia, jak i procesja z Najświętszym Sakramentem miała tak dostojny i uroczysty charakter.

Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.