Tydzień Misyjny

Wczoraj w Kościele rozpoczął się Tydzień Misyjny. W tym roku odbywa się on pod hasłem "Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy". Takie dni mają uwrażliwiać wszystkich wierzących na zaangażowanie w dzieło głoszenia Ewangelii na całym świecie. W naszej Parafii we Mszy Świętej o godz. 10.00 uczestniczyły dzieci w strojach charakterystycznych dla krajów misyjnych. Dzieci zaangażowały się w liturgię. Cieszymy się, że mogło to się odbyć także w czasie, gdy wraz z o. Rajmundem, pochodzącym z Litwy, przeżywamy Renowację Misji Świętych. Dziękujemy Siostrze Justynie za przygotowanie dzieci.