List Brata Marka z Taizé do naszej Parafii

"Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń", "Pan jest mocą swojego ludu"... znamy te krótkie śpiewy. Czy wiecie, że powstały one we wspólnocie braci z Taizé? Dziś rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wspólnotę z Taizé tworzą bracia należący do różnych Kościołów: rzymskokatolickiego oraz wspólnot protestanckich. Chcą oni w swoim życiu spełniać pragnienie Jezusa, "aby byli jedno".

Na rozpoczynający się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przekazujemy Wam specjalny list, jaki napisał do naszej Parafii pierwszy Polak, który wstąpił do Wspólnoty z Taizé, brat Marek. Oto on:

Drodzy Parafianie i Mieszkańcy Bobowej,

Od wielu już lat chrześcijanie różnych Kościołów na całym świecie co roku w tygodniu od 18 do 25 stycznia modlą się o jedność. Dla naszej wspólnoty to także ważny tydzień, bo właśnie po to istnieje, żeby swoją modlitwą i swoim życiem być znakiem jedności. Założył ją przed prawie 80 laty brat Roger, dziś już nieżyjący. Mieszkamy w małej wiosce Taizé we Francji, niedaleko Lyonu. Przyjeżdżają tu młodzi ludzie z wielu stron świata, żeby z nami szukać dróg pojednania i pokoju. W ten wtorek będą z nami reprezentanci różnych chrześcijańskich Kościołów z naszego regionu i wieczorem razem, wspólną modlitwą, rozpoczniemy tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność. Będziemy się wtedy łączyć także z Wami w Bobowej. A z tymi wszystkimi, którzy nas odwiedzą w tym roku będziemy zastanawiać się nad słowami, które napisał brat Alois, przeor naszej wspólnoty:

„Kościół jest wezwany, by dla wszystkich być miejscem przyjaznym. Żeby się tak stało, niezbędne jest dziś radykalne nawrócenie ze względu na wierność przesłaniu Ewangelii. Chrystus dzięki miłości, która doprowadziła Go aż do daru z siebie, sprawił, że wytrysnęło nowe źródło, z którego możemy czerpać siły, aby wybrać życie w braterstwie, sprzyjać poszanowaniu godności każdego człowieka, troszczyć się o stworzony świat. Chrystus prosi, żebyśmy żyjąc w braterskiej komunii, byli znakiem, że On przyszedł zjednoczyć wszystkich ludzi w Bożej miłości.”

Prośmy wspólnie o światło Ducha Świętego, byśmy potrafili na co dzień być twórcami jedności i pokoju.
Pozdrawiamy wszystkich Parafian i Mieszkańców Bobowej bardzo serdecznie.

brat Marek

Taizé, dnia 17 stycznia 2022 r.

Dziękujemy Bratu Markowi . Niech modlitwa o jedność towarzyszy nam szczególnie w tych dniach. Troszczmy się także i o to, aby wśród nas samych było jak najmniej podziałów.