Świadek jedności…

Trwa wciąż Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Warto wiedzieć, że są ludzie, którzy sprawie pojednania między Kościołami poświęcili całe swoje życie. Jednym z takich świadków jest siostra Michèle Müller, Niemka, należąca do ekumenicznej wspólnoty sióstr z Grandchamp. Siostra również napisała do nas parę słów na ten Tydzień:

"Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry w Bobowej,

Najpierw napiszę krótko o mnie. W 2001 roku przyjechałam do Polski po raz pierwszy. Nikogo wtedy nie znałam, a dziś mam tu wielu braci i sióstr. Od tego czasu regularnie przyjeżdżałam do Polski i zawsze dobrze się czułam w Waszym towarzystwie. Ten kontakt bardzo mnie wzbogacił. Podziwiam Waszą siłę i zdolność zaczynania wciąż od nowa po wielu trudnych latach; podziwiam także umiejętność szukania porozumienia.

Należę do międzynarodowej wspólnoty w Grandchamp, która stara się żyć duchowością Taizé, zwłaszcza modlitwą o jedność Kościołów i pojednanie między krajami. Dla mnie szczególnie ważne jest pojednanie między Polską a Niemcami.

Jako pierwsza niemiecka siostra w naszej wspólnocie zostałam zaproszona do zrobienia czegoś na rzecz budowania jedności poprzez proste kontakty, słuchanie i bycie, z gotowością przyjęcia innych ludzi, ich radości i cierpień; radości z tego, jak się modlą, nawiązują kontakt z Bogiem, jak starają się żyć i cierpieć razem z innymi.

Jest taki cytat z pism rabinów, który zachęca mnie do podążania tą drogą. Mówi on: "Słuchać, to wejść w punkt widzenia drugiej osoby".
Szczególnie ważne są dla mnie słowa z Ewangelii św. Jana (J 17, 21), staram się być im posłuszna: "aby byli jedno, aby świat uwierzył...". Tak ważne jest, aby być razem w naszym tak trudnym świecie.

Życzę wiele błogosławieństwa i siły dla Was wszystkich i przesyłam gorące pozdrowienia pozostając w łączności w wierze.

s. Michèle
Wspólnota z Grandchamp"

4 sierpnia 2019 roku Siostra Michele otrzymała od Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów tytuł Człowiek Pojednania za 2018 rok. Więcej o Siostrze można przeczytać TUTAJ