Jubileusz Ks. Proboszcza Mariana Chełmeckiego

W niedzielę 29 kwietnia 2018 roku parafianie z Bobowej zgotowali swemu proboszczowi ks. Marianowi Chełmeckiemu miłą niespodziankę. Przed uroczystą Mszą św. o godz. 11.30 złożyli mu serdeczne życzenia z okazji imienin oraz jubileuszu 20 – lecia kapłaństwa. Niespodziewający się niczego Jubilat zdziwił się widząc wśród wiernych swoją rodzinę, a zwłaszcza mamę Zofię. Życzenia złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej i różnych wspólnot działających na terenie parafii. Do życzeń dołączył się również burmistrz Wacław Ligęza wraz z małżonką, który podkreślił ogromne zaangażowanie księdza proboszcza w remonty kościołów oraz bardzo dobrą współpracę z samorządem lokalnym. Po wspólnym odśpiewaniu tradycyjnego „Życzymy, życzymy….” ks. Jarosław Kokoszka, podczas Mszy Świętej, wygłosił okolicznościowe kazanie poświęcone powołaniu i darowi kapłaństwa. Dołączamy się do gratulacji, życząc Jubilatowi zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego we wszystkich przedsięwzięciach. Szczęść Boże!