Inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Dzień 21 kwietnia 2018 roku zapisze się w historii naszej diecezji jako dzień uroczystej inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej. To wiekopomne wydarzenie, rozpoczynające trzy lata prac synodalnych, odbyło się w Tarnowie, przy udziale 15 arcybiskupów i biskupów, ok. 600 kapłanów i ok. 6000 wiernych przybyłych z całej diecezji. W uroczystych obchodach uczestniczyła także delegacja z naszej parafii na czele z ks. proboszczem Marianem Chełmeckim, który został mianowany przez Biskupa Andrzeja członkiem komisji ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego. Naszymi przedstawicielami na uroczystej inauguracji byli członkowie parafialnego zespołu synodalnego. Oto członkowie tego zespołu:

1. Ks. dr Marian Chełmecki – przewodniczący
2. Małgorzata Molendowicz – zastępca przewodniczącego
3. Agata Wrona – sekretarz
4. Ks. Jarosław Kokoszka
5. Ks. Damian Płaza
6. S. Ines
7. Ewa Amrożkiewicz
8. Antoni Durlak
9. Krzysztof Flądro
10. Wacław Gucwa
11. Mariola Job
12. Lucyna Hartig
13. Stefan Magiera
14. Tadeusz Matusik
15. Wiesław Ormiański
16. Wojciech Szafraniec
17. Maria Tajak
18. Andrzej Zagórski

W naszej parafii inauguracja Synodu nastąpiła w niedzielę 22 kwietnia podczas Mszy Świętych i adoracji Najświętszego Sakramentu. Wtedy też po raz pierwszy w naszym kościele zabrzmiał Hymn Synodu – Za Chrystusem. Jego tekst i wykonanie zamieszczamy poniżej, zachęcając do zaznajomienia się z tą pieśnią, jak i w ogóle z tematem V Synodu. Można to uczynić wchodząc na stronę internetową Synodu: synodtarnow.pl

Za Chrystusem – Hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Refren: Chryste, Ty jesteś Drogą do Ojca.
W swojej miłości zjednocz nas!

1. Wielbimy Ciebie, Trójco Przenajświętsza:
Ojcze i Synu i Duchu Miłości!
Otworzyć chcemy serc i sumień wnętrza
na Twój głos wzywający do świętości!

Ref. Chryste…

2. Nasz Zbawicielu, który żyjesz w chwale,
że jesteś z nami, Tobie dziękujemy;
w Twoim Kościele wzniesionym na Skale
przez sakramenty zbawienie czerpiemy.

Ref. Chryste…

3. Razem z Kościołem w drogę wyruszamy
bo życie nasze jest pielgrzymowaniem.
Ciebie, o Chryste, Wodzem obieramy;
w Maryi dłonie z pokornym oddaniem.

Ref. Chryste…

4. Ofiaruj, Matko, Ojcu Przedwiecznemu
nasze rodziny, młode pokolenie.
Niech zawsze wiernie służą Panu swemu
przez godne życie i prawe sumienie!

Ref. Chryste…

5. I Was wzywamy, Święci Patronowie!
Modlitwa sprawi przez Boga przyjęta,
że światło dla nas będzie w Jego Słowie,
programem życia Ewangelia Święta!

Ref. Chryste…