Grupa Księdza Jana Czuby

Choć życie ks. Jana Czuby zakończyło się ponad 20 lat temu w gwałtowny dramatyczny sposób, jest wśród nas ciągle obecny. W ciągu tych  lat pamięć o nim była w różnych miejscach naszej diecezji na wiele sposobów podtrzymywana. Jeśli zbierzemy je wszystkie, ukaże nam się obraz naszej pamięci o misjonarzu męczenniku, który w Bobowej spędził zaledwie, a może aż 4 lata.

Co wiec się działo?

Powiedzmy najpierw o śladach poza Bobową:

– pojawiły się wydawnictwa i książki poświęcone misjonarzowi. Ks. Krzysztof Czermak napisał książkę „ Zostaję na miejscu do końca”, a ks. Jan Bartoszek, choć nigdy nie spotkał ks. Czuby zebrał świadectwa i wydał „Miłość przypieczętowaną krwią”. Obie książki można dzisiaj zakupić na stoisku misyjnym.

– Powstawały też materialne pamiątki w postaci tablic  jak w Bobowej, witraży w Koszycach Wielkich i Muszynie, poświęcenia XIV stacji drogi krzyżowej w Pasierbcu, gdzie ks. Jan z o. Strzałkowskim składają do grobu ciało Chrystusa.

– W Słotowej rodzinnej wiosce ks. Jana otwarto kaplicę misyjną z pamiątkami po męczenniku i nadano jego imię miejscowej szkole podstawowej.

– W Tarnowie otwarto i poświęcono mu  salę misyjną w Wyższym Seminarium Duchownym

– Powstały też dwa filmy upamiętniające postać ks. Jana Czuby  – jeden w rzeszowskiej telewizji w 2004 r., drugi „Zostaję na miejscu do końca” w 2015r.

A w jaki sposób bobowscy parafianie dbali o pamięć o swoim wikarym, który przez 4 lata pracował wśród nich?

– Kiedy 8.11.1998 r. w całej diecezji tarnowskiej pojawił się komunikat o śmierci ks. Jana Czuby, już nazajutrz w Bobowej odbyła się pierwsza na świecie Msza żałobna w Jego intencji.

-Potem co roku w rocznicę śmierci odbywały się zawsze 27. 10. msze św. zamawiane z intencji mieszkańców dzielnicy Berdechów, każdą z tych Mszy poprzedzał uroczysty różaniec

– Co roku tez bobowianie udawali się z pielgrzymką do Słotowej i miejsc związanych z misjonarzem, brali w niej udział również uczniowie przygotowujący się do bierzmowania

– w szkołach odbywały się lekcje wychowawcze poświęcone jego osobie

– w 2012 r. powstał biblioteka parafialna im. Ks. Jana Czuby

– Co pięć lat w okrągłe rocznice pani Barbara Kowalska przygotowywała uroczyste spotkania przyjaciół ks. Jana, przygotowywała wystawy, specjalne wydanie parafialnej gazety,  okolicznościowe foldery, brała udział w seminariach i spotkaniach poświeconych jego osobie, gromadziła pamiątki po nim

– w październiku 2016 roku dawni uczniowie – wychowankowie ks. Jana przygotowali uroczysty różaniec, spotkali się w bibliotece jego imienia i zawiązali Grupę ks. Jana Czuby, której celem stało się utrwalanie i rozpowszechnianie pamięci o męczenniku. Nie spodziewali się, że ta spontaniczna inicjatywa doprowadzi ich do uroczystości w której dzisiaj uczestniczymy. A oto działania Grupy w ciągu dwóch lat jej istnienia;

~    założenie Róży Żywego Różańca im. Ks. Jana Czuby

~    zaopiekowanie się pamiątkami po ks. Janie i zorganizowanie stałej wystawy

~    zorganizowanie spotkań imieninowych ks. Jana w Bobowej i Stróżnej

~    przygotowanie do XX rocznicy śmierci  „Rok ks. Jana Czuby”

~    wydanie kalendarza misyjnego poświeconego ks. Janowi ilustrowanego afrykańskim zdjęciami jego autorstwa

~    pielgrzymki do Słotowej, Pasierbca, Częstochowy, Bruśnika, Tarnowa, ~

 ~   prowadzenie różańca w radiu RDN i uczestnictwo w Mszach św. transmitowanych przez RDN

~    co miesiąc odbywały się Msze św. o beatyfikację ks. Jana a przed nimi kolejne parafialne róże różańcowe odmawiały różaniec. Dziękujemy wszystkim księżom, którzy przyjęli zaproszenie i brali udział w celebrze  lub wygłosili  kazania, a byli to: ks. dr Krzysztof Czermak, ks. Jan Wnęk, ks. Andrzej Król, ks. Stanisław Saj, ks. dr Jan Bartoszek, ks. Mariusz Żaba, ks. Stanisław Chrzan, ks. Jerzy Kuk, ks. dr Marian Chełmecki, ks. Jarosław Kokoszka, ks. Damian Płaza, ks. Sławomir Czuba, ks. Marian Stępień, ks. Stanisław Morańda, ks. Wszołek, ks. Grzegorz Olszak, ks. Piotr Boraca.

Co miesiąc w tych spotkaniach towarzyszyła nam rodzina ks. Jana – brat Stanisław i kuzyn Andrzej z żonami

~  w marcu 2018 odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży których tematem było życie i męczeństwo ks. Jana – w ramach rekolekcji uczniowie przygotowali i obejrzeli spektakl o ks. Janie, film „Zostaje na miejscu do końca”, grali w grę planszową, wykonywali plakaty i przede wszystkim słuchali konferencji ks. Piotra Boracy.

Członkowie Grupy angażują się też w różne działania na terenie parafii – prowadzenie drogi krzyżowej ( również udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ze Słotowej do Bobowej), przygotowywanie nabożeństw, adoracji, rozważań drogi krzyżowej, ołtarza na Boże Ciało.

Działalność Grupy nadal jest widoczna na terenie parafii, odbywają się comiesięczne msze św. każdego 27. dnia miesiąca o beatyfikację ks. Jana Czuby, spotykamy się i wspólnie modlimy w ramach róży, ale też w ramach Grupy w różnych polecanych intencjach, o które proszą nas potrzebujące osoby.

Powstała modlitwa o beatyfikację ks. Czuby, ale modlimy się też Litania o uzdrowienie do ks. Czuby, którą przekazał nam brat ks. Jana.

Zadaniem Grupy jest też coroczne wydawanie kalendarza parafialnego.

Zapraszamy do modlitwy Drogą Krzyżową z Księdzem Janem Czubą. Autorką tekstu jest jedna z członkiń Grupy, Małgorzata Molendowicz.

Pobierz tekst

1757C4CB9AFB4E71AEB02B9226FD5909

Rozważania różańcowe z Księdzem Janem Czubą opracowała Małgorzata Molendowicz.

Pobierz tekst

Sierpień 17, 2013

Kolejna pamiątka po śp. Ks. Janie Czubie

17 sierpnia 2013 r. dzięki uprzejmości Proboszcza Stróżnej ks. Antoniego Bochenka otrzymaliśmy komżę, która należała do + ks. Jana Czuby. Zachowała się ona w kościele w Stróżnej gdzie ks. Jan […]
Wrzesień 16, 2012

Poświęcenie biblioteki im. Ks. J. Czuby

Niedzielę Środków Społecznego Przekazu 16 września 2012 r. o godz. 12.30. ks. proboszcz Marian Jedynak dokonał poświęcenia biblioteki parafialnej. Za patrona został ustanowiony ks. Jan Czuba. W ceremonii wzięło […]
rozaniec