Poświęcenie biblioteki im. Ks. J. Czuby

Niedzielę Środków Społecznego Przekazu 16 września 2012 r. o godz. 12.30. ks. proboszcz Marian Jedynak dokonał poświęcenia biblioteki parafialnej. Za patrona został ustanowiony ks. Jan Czuba. W ceremonii wzięło udział kilkunastu parafian.

Biblioteka posiada swoją stronę internetową, na którą serdecznie zapraszamy, jak również do samej biblioteki.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy udzielali się szczególnie przy oprawie i katalogowaniu książek.
Do biblioteki można przynosić zaległe książki.
Przyjmujemy także – jako dary – książki o tematyce religijnej.