Zamówienia publiczne

W dniu 25 listopada 2021 r. odbył się odbiór konserwatorski zadania pn. „Bobowa, ambona w kościele pw. Wszystkich Świętych, XX w., kompleksowa konserwacja”.

Przedmiotem zadania była konserwacja kosza ambony stanowiąca I etap prac przy obiekcie. Na ten cel Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej uzyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł z budżetu  Województwa Małopolskiego w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski” oraz  10 300,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Całkowity koszt konserwacji wyniósł 37 018,08 zł.

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

„Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Gorlickiego”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej uzyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Bobowa, ambona w kościele pw. Wszystkich Świętych, XX w., kompleksowa konserwacja”, w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski” Województwa Małopolskiego.

Na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku Parafia uzyskała także dotację celową w wysokości 10 300,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

„Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Gorlickiego”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej zakończyła realizację zadania pn.  „Modernizacja domu katechetycznego wraz z otoczeniem w Bobowej – etap IV”.

Zadanie przewidywało wykonanie placu postojowego, zakup i montaż bramy wjazdowej oraz zakup
i dostawę kserokopiarki.

Inwestycja była realizowana dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 100 000,00 zł w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura kultury”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”.

„Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Gorlickiego”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację
w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja domu katechetycznego wraz z otoczeniem w Bobowej – etap IV” w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura kultury”.

Zadanie przewiduje wykonanie placu postojowego, zakup i montaż bramy wjazdowej oraz zakup i dostawę kserokopiarki.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej zakończyła realizacje zadania pn.  „Remont Domu Katechetycznego w Bobowej – etap III” dofinansowanego w kwocie 150 000,00 zł w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.

Zadanie przewidywało wykonanie remontu dachu, zakup i montaż żaluzji, zakup systemu monitoringu i systemu alarmowego oraz zakup zestawu nagłośnienia.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami .

Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zabytkowych kościołów
w Bobowej (tj. kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych)
o niekwestionowanych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich pozwoli zahamować procesy degradacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Renowacja tych zabytków sztuki sakralnej będzie zabiegiem, który zachowa ich wyjątkowy charakter dla następnych pokoleń oraz przyczyni się do poszanowanie elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości..

Całkowity wartość projektu stanowi: 2 836 718,60 zł.
Kwota dofinansowania: 2 052 565,38 zł w tym środki pochodzące z EFRR: 1 915 727,68 zł
i BP: 136 837,70 zł.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację
w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Domu Katechetycznego
w Bobowej – etap III”
w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.

Zadanie przewiduje wykonanie remontu dachu, zakup i montaż żaluzji, zakup systemu monitoringu i systemu alarmowego oraz zakup zestawu nagłośnienia.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację
w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Domu Katechetycznego
w Bobowej – etap II” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Infrastruktura kultury”.
Zadanie przewidywało wykonanie:
– remontu pomieszczeń na piętrze,
– remontu instalacji elektrycznej,
– zakupu wyposażenia w tym krzeseł, stołów, pianina cyfrowego, komputera oraz projektorów
z ekranem.
Całkowita wartość zadania wyniosła 187 500,00 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych, ołtarz Matki Boskiej Bolesnej (XVIII w.): prace konserwatorskie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

Całkowity koszt zadania wynosi 235 835,28 zł, dofinansowanie w wysokości 117 917,64 zł.

 

Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja sztukaterii chóru muzycznego – tralki balustrady, (późnobarokowa sprzed 1775 r.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej” dofinansowanego ze środków Budżetu Powiatu Gorlickiego. Całkowity koszt zadania wynosi 12 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 3 600,00 zł, tj. 30%.

Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Gorlickiego.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Bobowa, kościół p.w. Wszystkich Świętych (XIV w.): remont posadzki – etap I” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

Całkowity koszt zadania wynosi 160 142,89 zł, dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej otrzymała dotację w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Domu Katechetycznego w Bobowej – etap II” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”