XXXVI Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

„Pełni Ducha Świętego, budujemy Kościół na wzór Chrystusa” to hasło XXXVI PPT na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 sierpnia (piątek) 2018 roku Eucharystią o godz. 6.30 przy tarnowskiej Katedrze. Zapisy na pielgrzymkę do końca lipca w kancelarii parafialnej lub u ks. Damiana. Koszt: 90 zł od osoby; jeśli z domu idzie więcej niż jedna osoba wówczas, każda następna wpłaca 60 zł, każde następ

ne dziecko do kl. IV tylko 20 zł. Osoby do 16 roku życia muszą mieć pełnoletniego opiekuna. Termin spotkania wszystkich zapisanych pielgrzymów w grupie 26 odbędzie się dnia 5 sierpnia o godz. 15.00 w Bazylice Mniejszej w Grybowie. Zachęcamy do licznego zapisywania się na szlak pielgrzymi. W tym roku z grupą z naszej parafii będzie pielgrzymował ks. Jarosław Kokoszka (2 dni 🙂 ) oraz ks. Damian Płaza.