XXXVI Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Od 17 do 25 sierpnia trwała XXXVI PPT do Częstochowy. W tym roku z naszej parafii pielgrzymim szlakiem wybrało się ponad 40 osób wraz z duszpasterzami: ks. Jarosławem Kokoszką i ks. Damianem Płazą oraz klerykami Jakubem Zagórskim i Bartłomiejem Laskowskim. Tarnowska pielgrzymka liczy 26 grup. Nasi parafianie podążali w grupie nr 26 –  św. Katarzyny. Przewodnikiem tej grupy był ks. Piotr Cichoń z Grybowa. Pielgrzymi codziennie uczestniczyli w Eucharystii, słuchali konferencji, poznawali postać dnia, modlili się i śpiewali pieśni. Finałem 9 dni rekolekcji w drodze była Eucharystia celebrowana na wałach Jasnogórskich pod przewodnictwem pasterza diecezji tarnowskiej bpa Andrzeja Jeża. Wśród osób które oczekiwały na wejście pielgrzymów był ksiądz proboszcz Marian Chełmecki, który przyjechał wraz 60 osobami z parafii przed obraz Pani Jasnogórskiej.