Procesja różańcowa ulicami miasta

Dnia 7 października zwyczajem lat ubiegłych w naszej parafii odbyła się procesja różańcowa ulicami naszego miasta. Wyruszyliśmy z kościoła św. Zofii. Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych przygotowała grupa im. Ks. Jana Czuby nawiązując przy tym do jego postaci w roku 20 rocznicy Jego męczeńskiej śmierci.