Modlitwa w intencji nauczycieli

14 październik był dniem Edukacji Narodowej. Na Mszy Świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w intencji wszystkich pracowników oświaty z terenu naszej parafii. Liturgię Słowa przygotowali nauczyciele będący zarazem reprezentantami poszczególnych szkół z terenu naszej parafii.

 

Szanowni Katecheci i Nauczyciele
Chciałbym Wam, Waszym Dyrekcjom oraz wszystkim pracownikom szkoły złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzę, aby Państwa praca przynosiła Państwu jak najwięcej radości i satysfakcji a włożony w nią wysiłek owocował zmianami postaw uczniów, rozwojowi ich ambicji, aspiracji życiowych i edukacyjnych. Życzę również, by Państwa codziennej pracy towarzyszyło: spełnienie zawodowe, zaufanie i szacunek. Serdecznie dziękuję Państwu za trud włożony w kształtowanie postaw chrześcijańskich wśród uczniów w procesie nauczania i wychowania, a także za wskazywanie ponadczasowych wartości życiowych.

Ks. dr Marian Chełmecki – proboszcz