Okres zwykły w liturgii

Do liturgii wrócił kolor zielony. Skończył się okres Bożego Narodzenia. Śpiewamy już mniej kolęd podczas Mszy Świętej (choć będziemy śpiewać je do 2 lutego). Szopka i dekoracje przypominają jeszcze o Bożonarodzeniowej radości, ale teksty liturgiczne prowadzą nas już do Jezusa, który naucza i uzdrawia... Zielony kolor w liturgii wielu z nas może wydawać się tak bardzo powszedni. Okres zwykły... czyli szara, codzienna rzeczywistość. Ale pamiętajmy, że zieleń jest kolorem Ducha Świętego. On chce być obecny w naszym codziennym życiu, prowadzić nas nie tylko przez momenty radości, kiedy nasze serca świętują, ale właśnie przez codzienne trudy, gdy najbardziej potrzebujemy Jego wsparcia. Prośmy Boga, jak dziś Anna w pierwszym czytaniu, aby nasze życie, to zwykłe, codzienne życie, wydawało piękne owoce na Jego chwałę.