2011.09.15 – Odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej

15 września 2011 r. przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Bolesnej. Główną Mszę Świętą odpustowa o godz. 17.00 celebrowali srebrni jubilaci: Ks. Jerzy Kuk – nasze rodak oraz dwóch naszych byłych wikariuszy: Ks. Piotr Pabis i Ks. Roman Kopacz.
Ks. Jerzy Kuk jest członkiem Zakonu Kleryków Regularnych posługujących chorym zwanych Kamilianami. Jego korzenie rodzinne sięgają Stróżnej, bowiem stamtąd pochodzą Jego Rodzice, obecnie mieszkający w Bobowej. W swojej pracy kapłańskiej i zakonnej pełnił wiele zaszczytnych i odpowiedzialnych stanowisk oraz funkcji nie tylko w Polsce, ale również w Kurii Generalnej Kamilianów w Rzymie. Obecnie jest Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Zbrosławicach.
Ks. Piotr Pabis pracował u nas w latach 1986-1989. Tu stawiał pierwsze kapłańskie kroki. Dwa lata współpracował z drugim wikariuszem + ks. Janem Czubą. W czasie posługi kapłańskiej utworzył parafię w Łoniowej i był w niej proboszczem do 2007 r. Obecnie jest proboszczem w Filipowicach.
Ks. Roman Kopacz rozpoczynał swoją pracę w parafii Gręboszów skąd przywędrował do naszej wspólnoty, tu podejmując działania duszpasterskie i katechetyczne w latach 1989-1991. Stąd wyjechał do pracy misyjnej na Ukrainę do diecezji Żytomierz. Od 2007 r. jest proboszczem w Drwini.
Jeszcze raz dziękujemy kapłanom za pracę w naszej parafii na rzecz zbawienia dusz, a ks. Jerzemu szczególnie za to, że pamięta dość często o swoich korzeniach i ile razy przybywa do Bobowej to nie omija kościoła parafialnego.