2011.09.21 – Pielgrzymka do Tuchowa

W środę 21 września 2011 r. odbyła się Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie dla ludzi chorych i w podeszłym wieku. Mszy św. o godz. 14.00  w tuchowskiej bazylice przewodniczył ks. Proboszcz Marian Jedynak wraz ks. Prałatem Stanisławem Chrzanem. Wzięło w niej udział około 50 osób, które udały się tam autokarem. Po Eucharystii wszyscy oddali część Jezusowi Eucharystycznemu podczas adoracji modląc się za wszystkich chorych w całej parafi,  oraz za tych, którzy posługują chorym, a więc najbliższej rodzinie, lekarzom, pielęgniarkom oraz parafialnemu Caritas.