Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Bolesnej

https://photos.app.goo.gl/t9sKNu0BPE6RNsZg1

Dnia 15 września 2017 r. wspólnota Parafialna w Bobowej przeżywała odpust parafialny ku czci Matki Bożej Bolesnej. Msze święte do południa odprawiali:
6.30 – ks. Damian Płaza
9.00 – ks. Jarosław Kokoszka
11.00 – ks. Prałat Stanisław Chrzan
Słowo wstępu wygłaszał ks. Proboszcz a okolicznościowe kazanie wikariusz parafii ks. Jarosław Kokoszka.

O godz. 17.00 odbyła się uroczysta suma odpustowa połączona z platynowym jubileuszem kapłaństwa naszego rodaka ks. Stanisława Święcha. Mszy Świętej w 60 – lecie kapłaństwa dostojnego Jubilata przewodniczył siostrzeniec ks. Stanisława. Słowo Boże wygłosił były Prowincjał Zgromadzenia Księży Sercanów. Mszę Świętą koncelebrowało 13 kapłanów. Życzenia złożyli: Burmistrz Miasta Bobowa wraz z małżonką, przedstawiciele parafii i dzieci. Uroczystość odpustowa zakończyła się procesją Eucharystyczną.