Nowi Ceremoniarze

Dwóch naszych lektorów: Paweł Kopka i Aleksander Prokop, dnia 16 września 2017 r., w Tarnowskiej Katedrze z rąk bp Stanisława Salaterskiego otrzymali krzyże Ceremoniarzy. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu w Ośrodku Rekolekcyjnym w Ciężkowicach, zdaniu stosownych egzaminów zostali ustanowieni Ceremoniarzami.

Ceremoniarzosoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach. Funkcję tę może sprawować ministrant lub duchowny. W czasie liturgii ceremoniarz zwraca się do jej uczestników komendami wydawanymi po łacinie. Jeżeli wymagają tego okoliczności, obawa przed niezrozumieniem, lub sytuacja wyjątkowa, zamiast przyjętych łacińskich komend ceremoniarz komunikuje się z celebransem i pozostałymi uczestnikami liturgii w języku zrozumiałym dla wszystkich. Podczas liturgii zajmuje miejsce w pobliżu celebransa. Zwyczajnym strojem ceremoniarza jest alba, pas i krzyż.

Paweł Kopkaur. 22 marca 2002 roku.
Ministrantem w naszej parafii jest od roku 2011.
Jest uczniem klasy III Gimnazjum w ZS nr 1 w Bobowej.
Jego zainteresowania to: piłka nożna, liturgia. 

 

Aleksander Prokop – ur. 13 września 2004 roku. Posługę ministranta w parafii podjął w 2013 r. Jest uczniem klasy VII ZS nr 1 w Bobowej. Interesuje go piłka nożna. Jest pasjonatem liturgii.