Nowy rok formacji KSM

KSM to czas przebywania z Bogiem, to zapatrzenie się w Jezusa i to czyniliśmy dzisiaj.
Prosiliśmy przed Najświętszym Sakramentem o dar mądrości dla nas i nowych członków naszej wspólnoty, których witamy z radością.
Następnie w naszej Salce odbyła się integracja, przedstawienie regulaminu i świadectwa czym jest KSM .
Nasi goście czyli s. Wojciecha i ks. Proboszcz również zabrali głos a wszystko podsumował nasz ks. Asystent Marek.