Nasz Prałat

IV Niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Laetare (Raduj się). W tym dniu o godz. 11.30 podczas Eucharystii miał miejsce obrzęd instalacji na Kanonika Honorowego Kapituły Limanowskiej naszego Ks. Proboszcza dra Mariana Chełmeckiego. Mszy Świętej przewodniczył Ks. dr Wiesław Piotrowski - prepozyt Kapituły a zarazem kustosz Bazyliki Mniejszej w Limanowej. O oprawę muzyczną Mszy Świętej zadbał parafialny chór Cantate Deo. W imieniu całej Parafii życzenia złożyła delegacja: pani Agata Wrona i państwo Patrycja i Łukasz Kruczek. Księdzu Proboszczowi życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata duszpasterzowania w bobowskiej Parafii.

Publikujemy również treść życzeń, które wypowiedział pan Łukasz Kruczek:

"Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że "człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z ludźmi".

Ta czwarta niedziela Wielkiego Postu - niedziela Laetere - niedziela radości, jest tym szczęśliwsza, że mogliśmy być świadkami tak doniosłej uroczystości w naszej parafialnej świątyni - instalacji na kanonika honorowego Kapituły Limanowskiej naszego księdza Proboszcza dr Mariana Chełmeckiego.

Księże Prałacie Marianie, Twoje kapłańskie zaangażowanie, wytrwałość, odpowiedzialność to wielkie wartości i zarazem prawdziwa ozdoba twej osoby. To ty w ciągu 6 lat posługi duszpasterskiej w bobowskiej parafii dałeś się poznać jako kapłan pełen poświęcenia i ojcowskiego zatroskania o nasze bobowskie świątynie, w których ogniskuje się życie religijne wiernych. Przez te lata nieustannie dbasz o duchowy rozwój swoich parafian, wzywając przede wszystkim do wytrwałej modlitwy. Księże proboszczu, te szaty kanoniczne, które dziś przyjąłeś z rąk prepozyta kapituły limanowskiej ks. prałata dr Wiesława Piotrowskiego są tylko symbolem, zewnętrznym znakiem godności kościelnej, które należą ci się ze względu na ofiarną pracę i wielką gorliwość w Służbie Kościołowi Chrystusowemu. Jako parafianie jesteśmy wdzięczni Biskupowi Tarnowskiemu Andrzejowi Jeżowi za docenienie duszpasterskiego zaangażowania naszego księdza proboszcza. Te podziękowania składamy na ręce obecnego wśród nas ks. prepozyta Wiesława Piotrowskiego - Kustosza limanowskiej Bazyliki. Księże Prałacie Wiesławie - cieszymy się Twoją obecnością wśród nas. Dziękujemy za przewodniczenie dzisiejszej liturgii Eucharystii. Niech Św. Zofia, patronka Bobowej, oręduję za księżmi prałatami umacniając Wasze kapłańskie życie cnotami wiary, nadziei i miłości".