Pierwsza sobota lipca

7 lipca o godz. 20.00 zgromadziliśmy się wokół figury Matki Bożej z racji I soboty miesiąca. Nabożeństwu  przewodniczył Ks. Jarosław Kokoszka. Rozważanie do drugiej tajemnicy światła Cud w Kanie Galilejskiej wygłosił ks. Damian Płaza. Figurę Matki Bożej niosły przedstawicielki służby zdrowia z terenu naszego miasta.