I Komunia Święta

W niedzielę, 8 maja, odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej uczniów klasy 3 SP w Bobowej i SP w Brzanie. Mszy Świętej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz parafii, ks. prałat Marian Chełmecki. Na Mszy Świętej obecni byli dyrektorzy szkół oraz wychowawcy klas III.

Foto: B. Belcer