Boże Ciało

16 czerwca 2022 r. w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej odbyła się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni wierni. Mszy Świętej na bobowskim rynku przewodniczył ks. dr Marian Chełmecki – proboszcz parafii. Kazanie wygłosił o. dr Leopold Marek. Podczas uroczystej Mszy Świętej obecny był również gospodarz Miasta i Gminy Bobowa Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu parafii. Uroczysta procesja Eucharystyczna rozpoczęła się po Mszy Świętej o godzinie 10:00. Trasa przebiegała od Rynku przez ulicę: Węgierską, Grunwaldzką po ulicę Świętej Zofii. Tegoroczne ołtarze przygotowali:

- Główny ołtarz: Sołectwo Bobowa wraz z sołtysem Markiem Podobińskim
I grupa im. Ks. Jana Czuby,
II Zespół szkół Zawodowych w Bobowej,
III rodzina państwa Tubków,
IV Róże Różańcowe.

Tego dnia wieczorem na bobowskim rynku odbył się po raz kolejny Koncert Uwielbiania „Skrzydła Wiary”, którego pomysłodawcą był wikariusz parafii w Bobowej ks. Jarosław Kokoszka. Pomimo chwilowego załamania pogody mieszkańcy przybyli by wspólnie uwielbiać Boga śpiewem, a także wspominać św. Jana Pawła II, który jest dla nas wzorem do naśladowania, a którego 35. rocznicę pielgrzymki do Tarnowa wspominaliśmy. Papież Polak beatyfikował wówczas bł. Karolinę Kózkównę. Koncert otworzył gospodarz parafii ks. dr Marian Chełmecki. Na scenie występował zespół Wojnarowianie. Uwielbienie poprowadzili przy akompaniamencie muzyków z zespołu parafialny zespół Skrzydła Wiary pod opieką Państwa Patrycji i Łukasza Kruczek oraz Schola Świętego Józefa. Miłą niespodziankę sprawił przyjazd Sióstr Zakonnych z Białej Niżnej, które włączyły się we wspólny śpiew i taniec. Wszyscy zgromadzeni na zakończenie koncertu odśpiewali Apel Jasnogórski oraz ukochaną pieśń naszego Papieża „Barkę”. Dzięki życzliwości Burmistrza Bobowej wszyscy uczestniczący w koncercie uwielbienia mogli włączyć się we wspólny śpiew piosenek religijnych, które wyświetlane były na ustawionym obok sceny telebimie jak i również oglądnąć wspomnienia z pielgrzymki papieża do Tarnowa. Nad oprawą techniczną wydarzenia czuwał bezinteresownie pan Leszek Wąsik wraz z synem.