Bobowskie roraty w kościele św. Zofii

W naszej parafii roraty odbywały się na podczas wieczornej Mszy Świętej. Każdego dnia gromadziliśmy się licznie w naszym maleńkim kościele św. Zofii wsłuchując się w świętych patronów Polski, którzy w tym roku byli naszymi duchowymi przewodnikami. Dzieci losowały figurki Pana Jezusa i w domu razem z rodzicami przy figurce odmawiali wspólnie modlitwy. Zaś w specjalnym pamiętniku robiły piękne laurki dla Pana Jezusa. W ten sposób powstały śliczne pamiętniki roratnie. Oprócz pamiętników dzieci każdego dnia przynosiły własnoręcznie robione kartki świąteczne, które będą wysłane rówieśnikom z krajów misyjnych.

Zachęcamy do zobaczenie naszej galerii adwentowej, która najpiękniej pokazuje piękno bobowskich rorat.