2011.11.13 – Wyjazd do Słotowej

W niedzielę 13 listopada 2011 r. udaliśmy się busem (20 osób) szlakiem śp. ks. Jana Czuby. Pierwszym punktem programu było Wyższe Seminarium Duchowne gdzie ks. Jan przygotowywał się 6 lat do kapłaństwa. Tam też odwiedziliśmy Muzeum Misyjne. Po Seminarium oprowadził nas ks. prefekt Leszek Leszkiewicz – wychowanek bobowskiego Liceum. Drugim miejscem była Słotowa – rodzinna miejscowość ks. Jana Czuby. Tam ks. proboszcz Stanisław Saj w misyjnej kaplicy kościoła opowiedział nam o męczenniku. Zwieńczeniem całego wyjazdu była sprawowana o godz. 16.00 Eucharystia. Do Bobowej wróciliśmy przed godz. 19.