Dziewczęca Służba Maryjna
w czwartek 2 czerwca 2011 r.
w sali "Koronka" zaprezentowała inscenizację
pt. "Dobry Pasterz".
Nawiązywała ona do Ewangelii o owcach
i Jezusie Dobrym Pasterzu.