Chór parafialny "Cantate Deo" istnieje od 1 października 1996 r. Prowadzony jest przez Siostry ze Zgromadzenia św. Dominika. Obecnie chór prowadzi S. Ines. Jest to chór mieszany, czterogłosowy. Liczy 25 osób. Repertuar związany jest z okresami roku kościelnego.
Chór występował na przeglądach kolęd w Tuchowie, brał udział w konkursie Chórów w Kamienicy oraz gościł u zaprzyjaźnionych chórów naszej diecezji.
Koncerty które odbywały się w Bobowej:
- 11 czerwca 2006 - Koncert chórów pieśni Maryjnych
- 2008, 2009, 2010 - koncerty kolęd
W 2010 r. chór realizował projekt: "Kształtowanie umiejętności i zdolności muzycznych poprzez śpiew chóralny" ze  środków Programu Integracji Społecznej. Członkowie chóru brali udział w warsztatach muzycznych, które prowadziła P. Urszula Rojek, mieli możliwość obejrzenia spektaklu muzycznego w Operze Krakowskiej. Zostały zakupione stroje dla uczestników projektu. Zorganizowano seminarium muzyczne dla kilku zaprzyjaźnionych chórów.
 
Zapraszamy do chóru nowych członków.