2011.03.08 – Śp. Ks. Władysław Gonciarz

+ Ks. Kanonik Władysław Gonciarz

W dniu 8 marca 2011 roku zmarł Ks. Władysław Gonciarz. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 9 marca, kiedy to trumna z ciałem została wprowadzona do kościoła w Jasiennej. Następnego dnia (10.III) o godz. 10.00 sprawowano tam Mszę św. pogrzebową, po której trumnę z ciałem przewieziono do Łącka. Tam o godz. 14.00 sprawowało Eucharystię około 50 kapłanów pod przewodnictwem ks. Infułata Władysława Kostrzewy, po której ciało Zmarłego zostało złożone na tamtejszym cmentarzu w grobowcu w którym spoczywają Jego rodzice.

Ks. Władysław Gonciarz urodził się 8 lipca 1928 roku w Łącku. Po ukończeniu Szkoły Średniej wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Karola Pękali, w dniu 9 maja 1954 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Zakliczyn, Rzezawa, Barcice, Żegocina i Ciężkowice. W latach 1969 – 1990 pełnił urząd, najpierw wikariusza ekonoma, a potem proboszcza parafii Staszkówka. Od 1990 roku przebywał w parafii Ciężkowice, a w latach 1991 – 2004 w parafii Bobowa, jako rezydent. Od 2004 roku mieszkał w parafii Jasienna w charakterze rezydenta. W latach 1999 – 2003 był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej.